FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 21/02/2014

L’Àrea de Formació de la FEEC anuncia un canvi en les titulacions federatives

Formació

Les titulacions federatives pels monitors – iniciadors formats fins el 2011 es troben en un procés de canvis. L’Àrea de Formació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), està treballant en una nova estructura que reconeixerà tres perfils: El Monitor d’excursionisme, l’Instructor d’especialitat (alpinisme, barrancs, escalada, esquí de muntanya i excursionisme) i, en un futur, el Formador de formadors d’especialitat.

La figura del Monitor serà la que promourà les activitats de muntanya a l’entitat i donarà suport tècnic i de seguretat en les activitats que aquesta pugui organitzar. Per altra banda hi ha la figura de l’Instructor que serà la que tindrà competència per organitzar, dirigir, controlar i realitzar tasques formatives de la seva especialitat a l’entitat. Finalment hi haurà el Formador de formadors, que a nivell d’entitat podrà fer les funcions de l’Instructor i a més ser el responsable de projectes per la divulgació dels esports de muntanya. En l’àmbit de la FEEC podrà participar en les proves d’accés federatives com a membre de Tribunal, col·laborar en la formació d’Instructors i en reciclatges d’especialitat.

D’aquesta manera, tenint present que aquest canvi estructural suposa un canvi de funcions de la figura de Monitor, s’obrirà un període transitori en el qual tots els Monitors – Iniciadors d’especialitat formats fins l’any 2011 podran presentar-se a unes proves d’accés i posteriorment continuar formant-se com a Instructor. Només així podran seguir fent tasques formatives. Tota la informació es troba a l’apartat de l’Area de Formació de la web de la FEEC.