FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 16/12/2014

La revista ‘El Muntanyenc’ del Club Muntanyenc de Sant Cugat celebra dos anys a la xarxa

La revista El Muntanyenc, editada pel Club Muntanyenc de Sant Cugat, celebra dos anys en format digital i amb presència a la xarxa. Durant aquest temps, El Muntanyenc ha consolidat una cinquantena de col·laboradors i ha publicat més de 25.000 entrades, amb una mitjana de 1.500 entrades al mes, repartides en 15 seccions diferents, que van des de ciència i medi, passant per una secció específica per a Collserola, fins a seccions d’història, fotografia o viatges.

Del paper imprès a les possibilitats de la xarxa

Pere Robert i Miquel Vilaplana van parlar de fer una revista sobre la cultura de la muntanya del Club Muntanyenc de Sant Cugat (CMSC) a l’estiu de 2009. Amb el suport decidit de l’entitat de Sant Cugat del Vallès es va crear un consell de redacció integrat pels impulsors de la revista, a més d’Alfredo Arexavala, i la coordinació de Luciana Areces i Marc Dinares.

En aparèixer el numero zero de la revista El muntanyenc en paper, s’havia acomplert el projecte d’una revista del Club Muntanyenc de Sant Cugat. La difusió es va fer a través dels mitjans locals i els socis la rebien a casa per correu. Més endavant es va fer una periodicitat quadrimestral, fent-la més llegible i afegint-hi seccions noves. Tanmateix, la crisi econòmica va representar la fi del projecte imprés, tot i que l’últim número, el de febrer-juny de 2011, ja mostrava una realitat aconseguida, un perfil de revista singular en el seu camp.

Ara fa dos anys del resorgiment de la revista, quan el 2009 tres ex-redactors van decidir continuar-la en format digital, i el 22 de novembre de 2012 es presentava El Muntanyenc, la revista cultural del CMSC. S’ha aconseguit treballar a un cost molt baix, facilitat d’edició i difusió i s’han augmentat els lectors amb articles atemporals.