FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Notícies - 02/10/2019

La primera promoció de monitors de Marxa Nòrdica ja camina

Marxa nòrdica Formació

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha engegat per primer cop aquest any la formació per monitors de Marxa Nòrdica mitjançant un curs específic que ha comptat amb vint persones inscrites.

Aquest curs, dividit en dues parts, Bloc Comú de Muntanya i Específic de Marxa Nòrdica té càrrega lectiva de 24h per bloc més les pràctiques i la prova d’accés.

El bloc específic ha començat aquesta mateixa setmana amb classes teòriques a la seu de la FEEC i a Vic, el de muntanya per la seva banda, està previst pel cap de setmana de l’11 al 13 d’octubre.

La Marxa Nòrdica Federativa té com a objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.

Les competències d’aquest curs són:

Dinamitzar la marxa nòrdica a les entitats i els clubs excursionistes.

Promoure les activitats de Marxa Nòrdica a les entitats excursionistes, donant suport tècnic i de seguretat (material i tècnica correctes).

Col·laborar en els cursos de promoció de Marxa Nòrdica de la seva entitat

Assessorar en activitats de l’entitat susceptibles de practicar la marxa nòrdica (senderisme, excursionisme…)

Imatge de les classes teòriques que s’han impartit a Vic

Proves d’accés amb nota 

El pas previ per a realitzar el curs de Monitor de Marxa Nòrdica van ser les proves d’accés que es van fer el passat mes de setembre al Parc Natural de Collserola amb un total de vint-i-un inscrits

L’estructura de la prova constava de dues parts, a la primera va consistir en fer una progressió en terreny pla on l’aspirant havia de realizar un desplaçament en ‘L’ mitjançant la correcta técnica de marxa nórdica. La segona consistía en fer una progressió de 50 i 100 m sobre un terreny amb diferents inclinacions.

Un cop aprovades aquestes proves d’accés amb nota per la majoria dels aspirants aquests han pogut realizar el curs de Monitor de Marxa Nòrdica.

Aspirants a les proves d’accés