FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 10/07/2014

La FEEC signa un acord amb Barnagestió per facilitar l’adequació de les entitats a la LOPD

La FEEC ha establert un acord de col·laboració amb Barnagestió, SCP, per garantir el nivell de protecció en el tractament de les dades personals exigit per llei i d’obligat compliment per a totes les entitats excursionistes i clubs esportius federats. Aquest acord preveu que les entitats de la FEEC puguin obtenir una diagnosi completa de la situació en què es troben en relació a la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) per un únic preu final de 99,50 euros (IVA inclòs).

Barnagestió és una empresa amb seu a Barcelona que disposa dels coneixements i les eines adequades per garantir un servei de màxima qualitat per a l’adequació i el compliment de tot tipus d’empreses i entitats a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), d’acord amb el RD 1720/07. Mitjançant aquest acord, la Federació pretén facilitar de manera àgil i econòmica el compliment de la protecció de dades per part de les entitats federades.

Totes les entitats interessades en el “Servei d’adaptació de la LOPD” poden contactar directament amb Barnagestió, a través de l’adreça electrònica: barnagestioLOPD@gmail.com. La informació sobre el servei i les condicions es pot consultar a l’Àrea privada del web de la FEEC. Tota la informació sobre la protecció de dades es pot consultar al web de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.