FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Pau Aguilera
Foto: Pau Aguilera

Notícies - 11/05/2021

La FEEC obre la convocatòria al curs d’Instructor de Curses per Muntanya

Curses per Muntanya Curses per Muntanya

L’Àrea de Formació i ECAM de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya obre la convocatòria al curs d’Instructor de Curses per Muntanya pels mesos de setembre i octubre de 2021.

El curs d’Instructor de Curses per Muntanya de la FEEC té per objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través del gestor d’inscripcions de la FEEC. Les places del curs s’assignaran per ordre d’inscripció i de recepció de la documentació amb un màxim de 20 inscrits. Si hi hagués més sol·licituds que places, tindríen preferència aquells esportistes que per currículum tenen més experiència en la matèria.

Competències adquirides en el curs
  • Dinamitzar les activitats de curses per muntanya dins les entitats i els clubs excursionistes.
  • Promoure les activitats de curses per muntanya dins les entitats excursionistes, donant suport tècnic i de seguretat (tècnica i material).
  • Coordinar les activitats formatives a l’entitat i a la vegueria.
  • Assessorar en les activitats relacionades amb les curses per muntanya.
Durada de la formació

El curs tindrà una durada d’un mes, amb classes online i e-learning entre setmana, 4 caps de setmana presencials de teòrica i pràctica i un dissabte d’avaluació. La càrrega lectiva serà d’unes 93h aproximadament, repartides entre contingut online i presencial.

L’assistència a les sortides pràctiques, teòriques presencials i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20% del contingut teòric.

Requisits previs dels alumnes

Els requisits mínims per apuntar-se al curs són:

  • Tenir més de 18 anys el dia de la inscripció del curs.
  • Estar en possessió de la llicència federativa FEEC (modalitat C) de l’any en curs.
  • Superar la prova d’accés i aportar un certificat mèdic o prova d’esforç.
  • Es valorarà l’experiència com a corredor.
  • Estar en possessió del Nivell I d’Excursionisme o Cicle Inicial de Senderisme, Bloc Comú Federatiu, Monitor d’Excursionisme o superior en qualsevol de les seves especialitats o Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (aquests últims hauran de realitzar el Bloc Comú Federatiu, específic de muntanya).

Tots els que no disposin de les titulacions necessàries per realitzar el curs tindran fins un màxim de 2 anys després de la data de matriculació per presentar el títol per tal de poder obtenir el certificat d’Instructor de Curses per Muntanya.

Per més informació sobre el curs, podeu trobar-la al web de la FEEC o contactant amb l’Àrea de Formació a través del correu electrònic ecam@feec.cat.