FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Notícies - 06/07/2020

La FEEC convoca una nova edició del premi ‘Juanjo Garra’

Alpinisme

L’Àrea Tècnica de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha obert la convocatòria per a optar al “Premi Juanjo Garra”, per a activitats d’alt nivell i expedicions realitzades entre el 8 de Novembre de 2018 a 30 de Juny de 2020.

Les bases de la subvenció i el formulari de sol·licitud els trobareu als documents adjunts a aquesta circular o bé a l’adreça web https://www.feec.cat/esports-de-muntanya/premis-juanjo-garra/.

Les sol·licituds es classificaran en les següents categories:

  1. Escalada en gel i drytooling
  2. Escalada en paret
  3. Alpinisme europeu
  4. Alpinisme extraeuropeu
  5. Altres activitats d’alt nivell

Les que siguin acceptades es publicaran i es podran consultar a la pàgina web de la FEEC per al coneixement de tothom.

Si l’activitat és subvencionada i la FEEC ho sol·licita, serà condició necessària per a cobrar la subvenció el lliurament d’un article de l’esmentada activitat degudament documentat que podrà ser publicat a qualsevol dels mitjans de comunicació de la Federació. Així mateix, la FEEC podrà requerir una presentació amb suport audiovisual per a ser exposada a la festa anual de la Federació.

Amb l’objectiu de transmetre l’alt nivell en l’alpinisme a les generacions de nous esportistes, la FEEC podrà requerir que els premiats participin en alguna trobada amb els Centres de Tecnificació d’Alpinisme (CTAC) o Escalada (CTEEC).

D’acord amb les bases de la subvenció, les sol·licituds es podran presentar per correu electrònic, amb tots els documents en un sol correu, a nuria.rigol@feec.cat fins al 7 de setembre de 2020.