FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Notícies - 02/02/2024

La FEEC convoca les proves d’accés per a Monitors i Instructors d’Excursionisme

Baix Llobregat Excursionisme Formació

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoquen les proves d’accés per a Monitors i Instructors d’Excursionisme per al 16 de març a Collbató (Baix Llobregat).

Les proves per a Monitors d’Excursionisme van dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes amb llicència federativa que ja tenen un bagatge de muntanya i, concretament, de l’excursionisme. Per altra banda, en el cas dels Instructors d’Excursionisme, els aspirants sempre hauran de ser Monitors d’Excursionisme.

L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per a poder realitzar el curs posteriorment. El detall de les proves a efectuar per a accedir a cada especialitat es pot trobar a la pàgina web de la FEEC.

Els resultats obtinguts en aquestes proves d’accés tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24 mesos posteriors). Així, les persones que estiguin interessades a aconseguir el títol podran presentar-se a aquestes proves i, un cop superades, fer el curs en els pròxims dos anys o dues convocatòries.

La inscripció a les proves d’accés cal realitzar-la des del gestor d’inscripcions de la FEEC, el termini per a fer-ho finalitza el 9 de març. Les taxes d’inscripció per als aspirants a Monitors d’Excursionisme és de 30 €. Per als Instructors, 50 €. Els requisits indispensables per a participar-hi són disposar de la llicència federativa de l’any en curs i adient a l’especialitat, i ser major d’edat.

Les proves d’accés són el primer pas de la formació federativa, que té com a objectiu formar les persones que voluntàriament donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la mateixa Federació.

Per a més informació, cal contactar amb area.formacio@feec.cat.