FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 04/12/2014

El president de la FEEC compareix al Parlament de Catalunya per l’avantprojecte de la Llei de voluntariat

El president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), Jordi Merino, ha intervingut a la Comissió del Departament de Benestar, Família i Immigració per participar en els treballs d’elaboració de l’avantprojecte de la Llei de voluntariat que s’està tramitant al Parlament de Catalunya. La compareixença, celebrada el dimarts 2 de desembre, ha servit per exposar les diferències entre els voluntaris de les entitats excursionistes i clubs esportius dels voluntaris d’acció social.

El president de la FEEC, Jordi Merino, que ha estat acompanyat de l’Associació Contra el Càncer, ha parlat de l’heterogeneïtat de les entitats, de la confusió terminològica entre “voluntariat” i “voluntariat social”, la diversitat d’entitats amb direcció voluntària i les que tenen una direcció tècnica, i la dualitat entre la figura d’associat i la de voluntari. A més, també ha demanat que es consideri el debat de la gratuïtat, que es plantegi la comptabilitat i que s’aclareixi el concepte de retribució. El president de la FEEC també ha demanat que es redefineixi el perímetre que preveu regular la nova llei, i es tinguin en compte els drets i deures de les entitats i les mesures per fomentar el voluntariat.

Amb tot, en la seva compareixença, Jordi Merino ha defensat que la Llei del voluntariat és una eina indispensable i que s’han de transformar les regles o normatives per mirar de per potenciar el model associatiu català, de tal manera que el voluntariat català tingui més visibilitat, es promogui més fora de l’administració, donant més suport a les entitats, fomentant l’associacionisme i establint clarament el perímetre en què inicidiria la nova llei.