FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies - David Balcells Badia
Feec Notícies - David Balcells Badia

Notícies - 12/12/2013

El Parc Natural de la Muntanya de Montserrat modifica la regulació de l’escalada

Escalada

La Comissió Tècnica del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat ha presentat els darrers acords per la regulació de l’escalada, les vies ferrades i les canals equipades. Els acords, que han estat ratificats per la Comissió executiva del Parc, seran efectius a partir de l’1 de gener del 2014.

Les modificacions realitzades estan motivades pel gran nombre i la concentració de vies d’escalada en certes agulles i sectors. Per garantir, però, una ordenació lògica de les diferents vies, s’ha establert una moratòria de dos anys en l’equipament de noves vies d’escalada, vies ferrades i canals equipades, durant la qual no es permetrà realitzar cap obertura nova. A més, per a la restauració de les vies d’escalada caldrà l’autorització del Patronat de la Muntanya de Montserrat, el qual estableix que el període de rehabilitació ha d’estar comprès entre els mesos de juliol i desembre.

Equilibri amb el medi natural

El Patronat de la Muntanya de Montserrat vol que aquests dos anys de moratòria serveixin per treballar, ordenar i definir unes bases i uns criteris sòlids amb raonament, reflexió i coherència per aconseguir un equilibri entre la gestió de l’escalada i altres activitats esportives amb el medi natural que les envolta.

En les modificacions presentades també consta que s’elimina la zona C-8 Monestir de Sant Benet (Colònia Puig) com a zona de regulació a partir de l’1 de gener.

L’àrea de nidificació d’aus rapinyaires de la paret de l’Aeri, cara est del serrat del Moro i paret de Diables passa a ser objecte de regulació temporal. Aquesta zona és l’anomenada C-9, la qual està regulada com la resta de zones C, del 15 de febrer al 31 de maig, però un cop localitzat el niu s’acotarà únicament la zona afectada i la resta quedarà exempta de regulació.
La Comissió Tècnica, en la qual hi participa la FEEC, també remarca que no està permès que el material fix que es deixa instal·lat a les vies d’escalada, vies ferrades i canals equipades sigui de colors o pintat de color. Tampoc es permet fer ús de pintura o altres materials per marcar la situació, el nom o la dificultat de les vies d’escalada o altres equipaments.

Més informació: Comunicat del Patronat de la Muntanya de Montserrat