FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 17/12/2015

El nou carnet federatiu de la FEEC per al 2016, amb novetats i millores

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) presenta el nou carnet federatiu i el nou pla d’assegurances per a l’any 2016. Aquest nou pla va ser aprovat a l’Assemblea General celebrada a Vic el passat 28 de novembre. Totes aquelles persones que hi estiguin interessades es poden adreçar a qualsevol de les 432 entitats federades per donar-se d’alta.

Cal tenir en compte que la validesa del carnet federatiu del 2015 expira el 31 de desembre de 2015. A més, des de l’11 de desembre, per tal de permetre actualitzar el sistema informàtic, no es tramiten més carnets per al 2015, i el carnet federatiu per al 2016 és vàlid a partir de l’1 de gener, encara que s’hagi expedit abans.

El carnet federatiu per al 2016 presenta un increment de capitals coberts:

  • L’assistència sanitària per accidents en centres no concertats s’amplia de 1.500 euros a 2.000 euros, en les modalitats A, B i C.
  • La responsabilitat civil de totes les modalitats s’amplia de 300.000 euros fins als
    600.000 euros, com a límit per sinistre.

A més, el nou carnet federatiu ve acompanyat d’un seguit de millores generals, com ara:

  • Un nou número d’atenció telefònica de cost reduït: 901 120 130 (+34 934 957 662 des de l’estranger).
  • Recepció al mòbil de l’accidentat, d’un missatge SMS amb el seu número d’expedient.
  • La inclusió dels hospitals de muntanya dins el quadre de centres concertats.