FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

El Departament d’Ensenyament convoca les proves específiques d’accés a tècnic esportiu | FEEC

Notícies - 26/11/2013

El Departament d’Ensenyament convoca les proves específiques d’accés a tècnic esportiu

Formació

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha publicat els períodes d’inscripció a les proves especifiques d’accés als estudis de tècnic i tècnic superior de muntanya i escalada. Segons el DOGC, les dates d’inscripció per a les proves d’alta muntanya són entre els dies 5 i 18 de desembre del 2013; les de descens de barrancs, escalada i muntanya mitjana són entre els dies 2 i 20 de maig del 2014 i pel que fa a les proves d’excursionisme hi ha dos períodes, el primer entre els dies 5 i 18 de desembre del 2013 i el segon, entre els dies 2 i 20 de maig del 2014.

Les proves d’alta muntanya es realitzaran entre l’11 de gener i el 7 de febrer del 2014. Pel que fa a les proves de descens de barrancs, escalada i muntanya mitjana es faran entre els dies 3 i 27 de juny del 2014. I les proves d’excursionisme, les del primer període es faran entre els dies 11 i 7 de gener del 2014 i les del segon període entre el 3 i el 27 de juny del 2014.

Les modalitats a les què es pot accedir de les categories de muntanya i escalada són les següents: excursionisme de primer nivell, i alta muntanya, descens de barrancs, escalada i muntanya mitjana de segon nivell.

Els estudis de tècnic d’esports de muntanya són estudis de grau mitjà i superior els quals formen els alumnes per tal de tenir les competències tècniques i professionals corresponents als esports de muntanya i escalada i adquirir una titulació tècnica. Per accedir a aquests estudis cal estar graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) així com la realització d’unes proves generals, per als estudis de primer nivell, i unes específiques de cada modalitat, per les de segon nivell.