FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 27/12/2017

Curs d’instructor d’excursionisme

Excursionisme Formació

L’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) convoca un curs d’instructor d’excursionisme pels propers mesos de febrer a abril. L’instructor és la figura que realitza les tasques formatives i a la vegada organitza, dirigeix i controla les activitats de muntanya que es fan a l’entitat excursionista.

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones, que ja siguin monitors o instructors d’altres especialitats i que vulguin realitzar aquestes tasques a les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC. A més, ja han hagut de superar les proves d’accés al curs. L’objectiu d’aquesta formació és donar coneixements i eines a l’alumnat perquè un cop acabada pugui desenvolupar aquestes funcions com a instructor en el si de l’entitat.

Les persones que vulguin inscriure’s al curs hauran de presentar el full d’inscripció i la documentació adjunta que s’hi especifica per correu electrònic a area.formacio@feec.cat o presencialment a la seu de la FEEC (Rambla, 41 pral. 08002 – Barcelona) abans del 29 de gener. Hi ha un màxim de 24 places i el mínim per fer el curs és de 8 inscrits.

Requisits d’accés

  • Tenir la llicència de la FEEC modalitat C o superior.
  • Haver superat les proves d’accés al curs d’instructor d’excursionisme (convocatòria oberta)
  • Haver presentat tota la documentació necessària en el termini establert.

Calendari del curs

  • 3 i 4 de febrer
  • 17 i 18 de febrer
  • 3 i 4 de març
  • 17 i 18 de març
  • 7 i 8 d’abril
  • 14 i 15 d’abril

El calendari pot estar subjecte a algun canvi.

Durada del curs: el curs té una càrrega lectiva de 100 hores (38 teòriques i 62 pràctiques). Un cop finalitzat i superat el curs, cal fer 90 hores de pràctiques (60 hores en activitats de l’entitat i 30 hores en activitats de la FEEC).