FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Pere Rullan
Foto: Pere Rullan

Notícies - 05/03/2020

Inscriu-te al curs d’instructor de curses per muntanya

Curses per Muntanya Curses per Muntanya

El curs d’instructor de curses per muntanya de la FEEC té per objectiu formar les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia federació.

Competències
 • Dinamitzar les activitats de curses per muntanya dins de les entitats i els clubs excursionistes
 • Promoure les activitats de curses per muntanya a les entitats excursionistes, donant suport tècnic i de seguretat (tècnica i material)
 • Coordinar les activitats formatives a l’entitat i a la vegueria
 • Assessorar en les activitats relacionades amb les curses per muntanya
Dates i lloc de realització

* El calendari detallat estarà penjar al web de la FEEC, a l’apartat de formació i pot estar subjecte a canvis.

La càrrega lectiva serà d’unes 93 hores repartides entre contingut online i presencial.

Les places del curs s’assignaran per ordre d’inscripció i de recepció de la documentació, amb un màxim de 30 inscrits.

Requisits previs dels alumnes

Els requisits mínims per apuntar-se en aquests cursos són:

 • Tenir més de 18 anys el dia de la formalització de la inscripció del curs
 • Estar en possessió de la llicència federativa FEEC (modalitat C) de l’any en curs
 • Superar la prova d’accés i aportar un certificat mèdic o prova d’esforç
 • Es valorarà l’experiència com a corredor (currículum)
 • Estar en possessió del nivell I d’excursionisme, monitor d’excursionisme o superior en qualsevol de les seves especialitats o llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (aquests hauran de realitzar un curs posterior d’un cap de setmana específic de muntanya).

Tots els que no disposin de les titulacions necessàries per realitzar el curs tindran fins a un màxim de 2 anys després de la data de matriculació per presentar el títol, per tal de poder tramitar el certificat d’instructor de curses per muntanya.

Continguts
 • Història de les curses per muntanya
 • Context actual de les competicions de curses per muntanya
 • Normatives i condicions del medi en el que es desenvolupen les curses per muntanya
 • Reglament i organització de curses per muntanya
 • Iniciació a les curses per muntanya
 • Tècnica i tàctica de les curses per muntanya I i II
 • Preparació física de les curses per muntanya I i II
 • Material en curses per muntanya
 • Prevenció de lesions
 • Seguretat
 • Nutrició
 • Psicologia i psicopedagogia aplicada a les curses per muntanya
 • Desenvolupament professional
 • Esport adaptat
Inscripció

El preu del curs d’instructor de curses per muntanya és de 350 euros i cal formalitzar la inscripció i el pagament abans del 19 de març a través de la plataforma d’inscripcions de la FEEC. Pel que fa als tècnics, hauran de fer arribar la documentació per correu electrònic a area.formacio@feec.cat.

Professorat
 • Jordi Marimon – Fundador i seleccionador de la primera Selecció de Curses per Muntanya i fundador de la ISF (International Skyrunning Federation)
 • Martí Riera – Àrbitre de curses per muntanya
 • Ferran Sayes – TD2 de mitja muntanya i geògraf
 • Jordi Pàmies – Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
 • Pere Rullan – Director del Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya i seleccionador català de curses per muntanya
 • Gil Orriols – Director del Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya
 • Fernando Rosa – Tècnic seleccionador de curses per muntanya i tècnic del Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya
 • Maria Antonio – Llicenciada en Fisioteràpia i Osteopatia i exfisioterapeuta de la Selecció Catalana de Futbol
 • Oriol Rodríguez – Físic i meteoròleg
 • Creu Roja – Seguretat (primers auxilis)
 • Daniel Brotons – Doctor de la FEEC
 • Salvador Sarrà – Doctor de la FEEC
 • Álvaro Zabaco – Nutricionista
 • Saül Alcaraz – Psicòleg de l’Esport i Doctor en Psicologia de la Salut i de l’Esport
 • Daniel Vergara – TD2 de mitja muntanya
 • Sergi Mingote – Alpinista
 • Laura Orgué – Esportista d’elit
Avaluació

Al final de la formació s’haurà de superar una avaluació teoricopràctica, així com un còmput d’hores de pràctica específica dinamitzant un grup de curses per muntanya.

L’assistència a les sortides pràctiques i teòriques presencials i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència de fins a un 20% del contingut teòric.

Un cop finalitzat el curs els alumnes hauran de fer unes pràctiques de 90 hores en qualsevol entitat FEEC.

Aquestes podran ser convalidades en cas que l’entitat o club certifiqui haver complert amb aquestes hores. La FEEC proporcionarà als alumnes que ho desitgin diferents entitats repartides per tot Catalunya per fer les pràctiques.

Allotjament

Algunes classes teòriques es faran a l’hotel de la Solana del Ter de Ripoll, on qui s’hi vulgui allotjar tindrà un preu reduït indicant que és alumne del curs.