FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 07/12/2016

Convocades les proves d’accés a monitors i instructors d’excursionisme, alpinisme i esquí de muntanya

Formació

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta muntanya (ECAM) de la FEEC han convocat les proves d’accés a monitors d’excursionisme i instructors de les especialitats d’excursionisme, alpinisme i esquí de muntanya, pel cap de setmana del 21 i 22 de gener.

Les proves per a monitors d’excursionisme van dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes amb carnet federatiu, que ja tenen un bagatge de muntanya i concretament de l’excursionisme. Per altra banda, en el cas dels instructors d’especialitat, els aspirants sempre hauran de ser monitors d’excursionisme i/o instructors d’altres especialitats.

L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment. El detall de les proves a realitzar per accedir a cada especialitat es poden trobar a la pàgina web de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Els resultats obtinguts en aquestes proves d’accés tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24 – 25 mesos posteriors). Així, les persones que estiguin interessades en obtenir el títol podran presentar-se a aquestes proves i, un cop superades, realitzar el curs en els propers dos anys o dues convocatòries.

Totes aquelles persones interessades en presentar-se a les proves d’accés han de presentar a l’Àrea de Formació – ECAM el full d’inscripció i tota la documentació que s’hi especifica. Es pot entregar personalment a la seu social de la FEEC (Rambla 41 pral. 08002 Barcelona), o enviar-ho per correu postal o per correu electrònic a area.formacio@feec.cat. El termini de presentació és el 8 de gener i no s’admetrà cap sol·licitud amb documentació incompleta ni fora de termini.

Les taxes d’inscripció a les proves són:

  • Aspirants a monitors d’excursionisme: 30 euros
  • Aspirants a instructors d’excursionisme: 50 euros
  • Aspirants a instructors d’alpinisme i esquí de muntanya: 70 euros

Les proves tan sols es realitzaran si hi ha un mínim de 10 inscrits en el cas dels monitors i un mínim de 6 inscrits en els casos dels instructors de cada especialitat.

Les proves d’accés són el primer pas de la formació federativa, que té com a objectiu formar les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.