FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Xavier Capdevila
Foto: Xavier Capdevila

Notícies - 20/11/2020

Comunicat SGEAF sobre el primer tram del pla s’obertura

Entitats

A l’espera de la publicació oficial per part del Govern de la Generalitat de Catalunya del DOGC corresponent al pla d’obertura per combatre la Covid-19, la Secretaria General de l’Esport i l’Educació Física ha comunicat les següents noves mesures.

  • Es permet l’obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius, amb limitacions, per dur a terme pràctica esportiva i entrenaments. Les instal·lacions a l’aire lliure podran obrir amb un aforament màxim del 50 per cent i control d’accés, mentre que en les instal·lacions cobertes l’aforament màxim serà del 30 per cent i amb cita prèvia, garantint la ventilació dels espais.
  • L’ús de vestidors només està permès en les instal·lacions que disposin de piscines i només per aquelles activitats esportives aquàtiques.
  • L’accés d’usuaris a les instal·lacions es tancarà a les 21h. Els usuaris que romanguin a l’interior de la instal·lació hauran de sortir de la mateixa amb el temps suficient per arribar al seu domicili abans de les 22h i complir d’aquesta manera amb el confinament nocturn decretat.

Com a excepció, els esportistes que tinguin la consideració de professionals (entesa com l’existència d’una relació laboral o contractual amb l’entitat esportiva o anàlogues), així com els esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment, els assimilats a nivell de l’Estat espanyol, les persones encarregades de desenvolupar funcions tècniques o essencials (entrenadors/es) en les sessions d’entrenament, i el personal encarregat de desenvolupar les tasques de manteniment, vigilància, serveis essencials a la instal·lació, podran desplaçar-se per anar o tornar del seu lloc de treball (entrenament o competició) sobrepassant la limitació horària de mobilitat nocturna. Aquests col·lectius hauran d’acreditar-ho mitjançant el corresponent certificat o la declaració autoresponsable juntament amb la documentació acreditativa que així ho justifiqui.

  • Es manté l’obertura dels centres de tecnificació i d’alt rendiment esportiu, tant de titularitat pública com privada, i les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició de caire professional, estatal i internacional.
  • Es manté l’ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d’aquest primer tram, amb la previsió que aquestes es puguin reprendre a partir del quart tram, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professional, que s’han de celebrar sense públic.
  • Es permet la pràctica esportiva lliure a l’exterior amb un màxim de 6 persones, a excepció de la pràctica amb llicència federada o escolar. Des de les 6 hores de divendres fins a les 6 hores de dilluns, i malgrat el confinament municipal decretat, es permet la realització d’activitats esportives entre municipis limítrofs.
  • Pel que fa a les activitats extraescolars de caràcter esportiu, es permeten les activitats no competitives organitzades en l’àmbit escolar.

Una vegada publicada al DOGC la resolució sobre la posada en marxa del Pla, caldrà revisar les especificacions que pugui incorporar.

L’evolució de les dades epidemiològiques determinarà l’adopció de noves mesures per flexibilitzar les restriccions a partir del segon tram (7 de desembre) del Pla. En aquest sentit, la SGEAF fa una crida al sector i a la ciutadania per tal que aquesta represa progressiva de l’activitat esportiva es faci amb responsabilitat, prudència i sentit comú i, d’aquesta manera, es pugui anar avançant amb el calendari previst amb seguretat.

**En el document Aforament de les instal·lacions esportives , publicat al web de la SGEAF i aprovat pel Procicat, es pot consultar una guia perquè titulars i gestors de les instal·lacions esportives puguin calcular de manera adequada els aforaments d’aquests espais.