Programa

El VI Congrés Excursionista Català persegueix tres objectius principals:

  • Dibuixar l’actual context social en que es desenvolupa l’excursionisme.
  • Conèixer els efectes de les noves legislacions en l’organització de les activitats de muntanya.
  • Oferir un espai de debat i reflexió per tal de conèixer la realitat actual de l’excursionisme aportant mecanismes d’utilitat a les entitats excursionistes per al seu manteniment i desenvolupament.

El tema principal del Congrés és “Les entitats excursionistes al segle XXI” i contempla tres eixos temàtics:

  • Societat, cultura excursionista i esports de muntanya
  • El marc legislatiu
  • Noves iniciatives i oportunitats