Estades de barrancs 2016

Del 14 al 16 de maig, el Parc Natural de la Serra de Guara acollirà les Estades de descens de barrancs per joves de la FEEC, on hi podran participar tots aquells nois i noies entre 18 a 25 anys amb llicència federativa.

Barrancs - Foto Òscar Màrquez

La Serra de Guara és un dels millors indrets d’Europa per la pràctica del barranquisme degut a la gran concentració de barrancs de tots els nivells que disposa, el seu origen càrstic ha donat peu a la formació d’impressionants cingleres i parets, cascades, sifons, coves, estrets, etc.

L’objectiu principal de les estades és adquirir els coneixements suficients per progressar amb seguretat i autonomia per barrancs de fins a nivell mig de dificultat dotant als participants de recursos tècnics i de seguretat per superar qualsevol situació que es pugui donar en un barranc d’aquest tipus. Per assolir-los es plantegen les activitats de forma progressiva, amb explicacions prèvies al refugi i sobre el terreny i escollint els barrancs de menys a més dificultat.

Hi haurà un màxim de 12 places i no es realitzaran si no s’arriba als 7 inscrits, aquestes places s’assignaran per ordre de recepció de la documentació, tanmateix si hi hagués més sol·licituds que places tindrien preferència aquells esportistes que no haguessin participat prèviament en estades de la FEEC.

Els joves interessats en participar-hi hauran d’entregar la sol·licitud d’inscripció, el currículum esportiu i la documentació adjunta que es requereix a la seu social de la FEEC (Rambla, 41 Pral. 08002 Barcelona), enviar-ho per correu postal o per correu electrònic a estades@feec.cat. El termini de recepció de sol·licituds serà el dia 30 d’abril de 2016.

Posteriorment la FEEC comunicarà als esportistes acceptats com hauran de formalitzar la inscripció. La taxa d’inscripció serà de 100 € i cobrirà les despeses d’allotjament i les dietes. Els desplaçaments aniran a càrrec dels participants, tant els d’anada i tornada com les aproximacions que es puguin fer durant les estades.

La setmana anterior es farà una sessió de presentació de les Estades a la seu social de la FEEC. Serà un moment de trobada entre els joves i els tècnics acompanyants, en el qual es detallarà el programa definitiu de les activitats que es realitzaran i es parlarà de l’organització logística, el material i altres temes d’interès relacionats.

Per més informació, contactar per correu electrònic a estades@feec.cat o per telèfon al 934.120.777 ext. 2.

logo_estades_oktots_Página_5