Estades per a joves

Una de les grans missions de les entitats excursionistes i de la FEEC és promocionar les activitats de muntanya entre els més joves. La formació de base, les vivències i experiències són molt importants a la muntanya i és per això que des de la Federació s’organitzen diverses estades al llarg de l’any.

Relacionant el gran ventall d’activitats de muntanya i la complexitat de cadascuna d’aquestes es defineixen un total de vuit estades adreçades a diferents grups d’edat segons cada disciplina. A més, segons la naturalesa de cada disciplina i per poder realitzar l’activitat en òptimes condicions, es programen les estades en diferents moments de la temporada aprofitant períodes de vacances escolars o dies festius.

Les estades que s’organitzen són:
+ Inscripció tancada
Dates: del 10 al 13 d'abril
Edats: de 14 a 17 anys
Termini inscripció: del 19 de febrer al 19 de març
escalada


+ Inscripció tancada
Dates: del 25 al 28 de juny
Edats: de 14 a 17 anys
Termini inscripció: del 4 de maig al 3 de juny
pirineus


+ Inscripció tancada
Dates: del 28 de juny al 4 de juliol
Edats: de 14 a 17 anys
Termini inscripció: del 11 de maig al 11 de juny
alps


+ Inscripció tancada
Dates: del 12 al 18 de juliol
Edats: de 18 a 25 anys
Termini inscripció: del 25 de maig al 25 de juny
Logo excursionisme internacionals+ Inscripció tancada
Aquest any ens han comunicat que no es realitzaran
barrancs


+ Inscripció tancada
Dates: 5 i 6 de setembre
Edats: de 18 a 25 anys
Termini inscripció: del 23 de juliol al 24 d'agost
hivernals


+ Inscripció oberta
Dates: del 27 al 30 de desembre
Edats: de 14 a 17 anys
Termini inscripció: del 12 de novembre al 13 de desembre