Estades per a joves

Pòster Estades 2016Una de les grans missions de les entitats excursionistes i de la FEEC és promocionar les activitats de muntanya entre els més joves. La formació de base, les vivències i experiències són molt importants a la muntanya i és per això que des de la Federació s’organitzen diverses estades al llarg de l’any.

Relacionant el gran ventall d’activitats de muntanya i la complexitat de cadascuna d’aquestes es defineixen un total de nou estades adreçades a diferents grups d’edat segons cada disciplina. A més, segons la naturalesa de cada disciplina i per poder realitzar l’activitat en òptimes condicions, es programen les estades en diferents moments de la temporada aprofitant períodes de vacances escolars o dies festius.

Les estades que s’organitzen són:

Esquí de muntanyaDates: del 24 al 27 de març
Edats: de 14 a 17 anys
Termini inscripció: del 15 de febrer al 3 de març
barrancsDates: del 14 al 16 de maig
Edats: de 18 a 25 anys
Termini inscripció: del 4 al 30 d'abril
escalada


+ INFORMACIÓ
Dates: del 25 al 28 de juny
Edats: de 14 a 17 anys
Termini inscripció: del 16 de maig al 5 de juny
Logo excursionisme internacionals+ INFORMACIÓ
Escalada
Dates: del 25 al 30 de juny
Edats: de 15 a 19 anys
Lloc: Trento (Itàlia)
Termini d'inscripció: 27 d'abril al 22 de maig
Logo escalada internacionals+ INFORMACIÓ
Escalada
Dates: del 2 al 8 de juliol
Edats: de 18 a 25 anys
Termini d'inscripció: del 13 de maig al 14 de juny
pirineus


+ INFORMACIÓ
Dates: del 3 al 9 de juliol
Edats: de 14 a 17 anys
Termini inscripció: del 23 de maig al 12 de juny
alps


+ INFORMACIÓ
Dates: del 17 al 23 de juliol
Edats: de 18 a 25 anys
Termini inscripció: del 6 al 26 de juny
competitiva-curses+ INFORMACIÓ
Especialitat: Curses per muntanya
Dates: del 8 al 9 d'octubre
Edats: de 14 a 17 anys
Termini inscripció: del 29 d'agost al 25 de setembre
hivernals


+ INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ
Dates: del 27 al 30 de desembre
Edats: de 14 a 17 anys
Termini inscripció: del 16 de novembre al 12 de desembre