FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Esports de Muntanya

/

Seleccions catalanes

Comitè Tècnic de Marxa Nòrdica

El Comitè Tècnic de Marxa Nòrdica és l’encarregat de coordinar i elaborar el calendari del Circuit Català de Marxa Nòrdica -CCMN-. Assessora a l’Àrea d’Excursionisme en tot el referent al reglament de la disciplina i, especialment, en actualitzar-lo i fer-ne els canvis pertinents. També proposa i coordina diferents activitats per a fer-ne divulgació.

N’és el coordinador: Silvano Bendinelli