FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Esports de Muntanya

/

Seleccions catalanes

Comitè Tècnic de Marxa Nòrdica

El Comitè Tècnic de Marxa Nòrdica és l’encarregat de coordinar i elaborar el calendari del Circuit Català de Marxa Nòrdica (CCMN).

Assessora a l’Àrea d’Excursionisme en tot el referent al reglament de la disciplina i, especialment, en actualitzar-lo i fer-ne els canvis pertinents.

També proposa i coordina diferents activitats per a fer-ne divulgació de la marxa nòrdica entre les entitats excursionistes.

 

Coordinador: Sr. Silvano Bendinelli