FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Esports de Muntanya

/

Seleccions catalanes

Comitè Tècnic d’Escalada Esportiva

El Comitè d’Escalda Esportiva és l’encarregat d’elaborar el calendari competitiu anual i assessorar a l’Àrea Tècnica a fer els canvis pertinents al reglament de la disciplina esportiva olímpica.

Coordinador: Sr. Quim Hernàndez

Membre assessor: Sr. Jordi Batalla

Membre assessor: Sr. Marcial Aleman

Membre assessora:  Sra. Meritxell Soler

Membre assessora: Sra. Cristina Gonzàlez

Coordinadora  dels arbitres: Sra. Anna Gonzàlez