FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Esports de Muntanya

/

Seleccions catalanes

Comitè Tècnic de Raids d’Esports de Muntanya

El Comitè de Raids d’Esports de Muntanya és l’encarregat d’elaborar el calendari competitiu anual i assessora a l’Àrea Tècnica a fer els canvis pertinents al reglament de la disciplina.

Coordinador: Sr. Atoni Ricart – Centre de Promoció d’Acvtivitats de Muntyanya

Membre Assessor: Sr. Adrià Vall – Club d’Esp. de Muntanya Capafonts

Membre Assessor: Sr. Carles Domingo – Club Excta. Caldes de Malavella

Membre Assessor: Sr. Xavier Saiz – Centre de Promoció d’Acvtivitats de Muntyanya