FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Esports de Muntanya

/

Seleccions catalanes

Comitè Tècnic de Curses per Muntanya

El Comitè de Curses per Muntanya és l’encarregat d’elaborar el calendari competitiu anual de Curses per Muntanya i Curses d’Ultraresistència per Muntanya. A més, el Comitè assessora a l’Àrea Tècnica a fer els canvis pertinents al reglament de la disciplina.

Coordinador: Sr. Ramon Regí

Membre assessor de Curses per Muntanya: Sr. Xavier Segarra

Membre assessor de Curses d’Ultraresistència: Sr. Oscar Griño

Coordinació dels arbitres: Sr. Manel Sanahuja

Coordinació dels arbitres: Sr. Martí Riera