FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Provés d’Accés de Monitor de Marxa Nòrdica

Com a novetat del 2019, l’Àrea de Formació i ECAM convoca un curs de Monitor de Marxa Nòrdica durant els mesos de setembre-octubre.

El curs federatiu de Monitor de Marxa Nòrdica constarà de 2 blocs i un període de pràctiques.

El bloc comú, serà de muntanya, constarà de 24h de formació presencial i semi presencial i un període de pràctiques de 45h. Amb aquesta formació es pretén que el soci conegui les principals nocions per moure’s per la muntanya de manera segura.

El bloc específic, serà de Marxa Nòrdica i constarà de 24h de formació presencial i semi presencial i un període de pràctiques de 45h . Amb aquesta formació es pretén que el soci federat conegui els principals continguts de la Marxa Nòrdica. Per accedir aquest bloc els aspirants hauran de realitzar una prova d’accés.

Requisits d’accés:

  • Tenir el carnet federatiu de la FEEC del 2019.
  • Haver superat les proves d’accés al curs.(només per la part de Marxa Nòrdica)

Calendari del curs:

  • Bloc Específic de Marxa Nòrdica:Divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29 de setembre.
  • Bloc Comú de Muntanya:Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13 d’octubre.

– Prova d’accés: La prova d’accés del Bloc Específic de Marxa Nòrdica es farà el dissabte 14 de setembre de 2019 a la Plaça Mireia, de Esplugues del Llobregat. És obligatòria per tothom i no pot ser convalidada.

El calendari pot ser subjecte a algun canvi.  

Durada del curs: Tant el bloc de comú de muntanya com l’específic de marxa nòrdica tindran una durada de 24h cada un. Divendres de 16 a 20h i dissabte i diumenge de 9 a 14 i de 16 a 20h, més 2 hores de treball no presencial a casa.

L’assistència a les sortides pràctiques i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20% del contingut teòric.

Places: Hi ha un màxim de 20 places i el mínim per fer el curs és de 14 inscrits.

Lloc: Els llocs on realitzaran les sessions teòriques i les sortides pràctiques es comunicaran als inscrits a l’inici del curs, juntament amb el programa del curs.+

Preu d’inscripció: La prova d’accés tindrà un cost de 25€ i el curs de 150€  (75€ cada bloc). El preu de la matrícula no inclou els desplaçaments, les dietes ni l’allotjament.

Inscripció: Les persones que vulguin inscriure’s ho han de fer a traves de la pàgina web de la FEEC.

El termini d’inscripció tant per la prova d’accés com el curs serà el 10 de setembre, i les places s’assignaran per rigorós ordre de pagament. En cas d’exhaurir-se les places abans del termini es comunicarà a la pàgina web de la FEEC.

Convalidacions: Per convalidar algun dels dos blocs, els socis ens han de fer arribar la documentació de les titulacions a ecam@feec.cat.

Les titulacions que es podran convalidar són:

Pel bloc específic de Marxa Nòrdica:

  • Instructor de Marxa Nòrdica INWA, FENWA i OWN
  • Qualsevol altre titulació haurà de ser valorada per l’ECAM

Pel bloc comú de Muntanya:

  • Monitor d’Excursionisme Federatiu o superior
  • Certificar d’Excursionisme o superior
  • Tècnic/a en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural

La informació més detallada del curs es pot consultar al següent document o contactar amb area.formacio@feec.cat