FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: cordada
Foto: cordada

Agenda / Formació

Curs iniciació a l’alta muntanya (subvencionat)

Nivell iniciació
Ratio 1:5

Presentació

Per realitzar activitats en alta muntanya cal fer una ampliació dels nostres coneixements com a muntanyencs i excursionistes per tal d’adaptar-nos a la presencia de la neu, el glaç i els terrenys mixtes (roca – neu – glaç), tant en l’aspecte del material necessari, com de les tècniques de progressió i seguretat i de la logística i tàctica per a afrontar les ascensions.

En aquesta formació s’apliquen les subvencions anuals rebudes per l’Escola de Muntanya

Objectius didàctics

Equipament i materials adients
Ús correcte del material de seguretat (piolet, grampons, corda, etc)
Tècniques de progressió per pendents de fins a 40º
Tècniques d´auto-detenció (en solitari i encordats)

Exemples d’ascensions que s’haurien de poder fer amb seguretat un cop acabada la formació: Monte Perdido, Posets per les “vies normals”.

Nivell esportiu mínim

Bona condició física. Experiència en excursionisme.

Normes del curs

La pràctica dels esports de muntanya i entre ells les ascensions de muntanya a l´hivern, comporten l’assumpció del risc a patir accidents, en tant que són activitats que intrínsecament comporten situacions de perill. Les pràctiques que es realitzen en  aquesta formació no estan exemptes d’aquesta perillositat. El participant, amb la seva inscripció, assumeix aquesta realitat.
Cal tenir l’assegurança esportiva de la FEEC 2023 tipus C o similar. Si no es disposa cal fer una assegurança per a l’activitat (veure drets inscripció).
La direcció del curs, tindrà la possibilitat de variar el programa previst, si les condicions climatològiques ho aconsellen.
El Director es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o per no complir les normes.
Els viatges, àpats i pernoctes aniran per compte de l’alumne.
Ràtio 1 instructor / 5 alumnes.

Material que cal portar

Roba adient per a la practica de les ascensions a l’alta muntanya. Botes amb tractament hidròfug, paraneus.

Es donaran més explicacions sobre els materials a la primera xerrada, si no es disposen, l’Escola de Cordada facilita la majoria dels materials.

Programa

15 de febrer

Xerrada per videoconferència (Skype): material i equip, de 20 a 21h.

Dies 18 + 19 de febrer: Pràctiques. Lloc: a determinar en funció a la meteo i la neu, preferentment Berguedà

Preu inscripció: 

socis: 80 €

no socis: 90 €

Objectius

secretaria@cordada.org
whatsapp: 688 92 03 77