FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Curs d’escalada nivell 1 (subvencionat)

Nivell Curs d'escalada nivell 1
Ratio 1 instructor/4 a 6 alumnes

Curs d’escalada nivell 1 del 17 al 28 d’abril.

DESCRIPCIÓ
Aquest curs s’organitza amb la col·laboració del Club Excursionista Palautordera i el CESC per a tots els federats de les diferents entitats i no federats.

PROGRAMA I CONTINGUTS
Dia 17/04/24, 19 a 21 h: presentació.
Revisió material dels/les alumnes. Xerrada teorico-pràctica del material (casc, talabard, peus de gat, assegurador/rapelador, corda simple, cintes exprés, mosquetons de seguretat, anells de cinta i/o cordino). Aprendre els 5 nusos bàsics i diferents tipus d’ancoratge.

20 i 21/04/24 Sortida pràctica. Lloc a determinar.
Tècniques de progressió. Encordament i protocols de seguretat (revisió mútua). Assegurament del company/a en politja i despenjament. Utilització d’aparells per assegurar: estàtics i dinàmics. Interpretació de ressenyes i graduacions.

27/04/24 i 28/04/24 Sortida pràctica. Lloc a determinar.
Maniobra de passar corda per la reunió i despenjaments. Ràpel autoassegurat. Com escalar de primer i assegurament (cadena de seguretat). Tipus d’ancoratges naturals i fixes. Aturada de caigudes. Muntatge bàsic de reunions. Com abandonar una via amb seguretat.

MATERIAL
Peus de gat, casc, talabard, assegurador/rapelador (tipus: tub o grigri), corda simple, 8 cintes exprés, mosquetons de seguretat (algun HMS), anells de cinta i/o cordino (60 i 120 cm, mín. 15 KN de resistència), anells de cordino (6 mm Ø) per a maixards.
Si us falta part del material, l’escola d’escalada del CEP o l’equip docent us el pot prestar.

NORMES DEL CURS
– Places: mínim 4 inscrits i màxim 6.
– Disposar del carnet federatiu amb la modalitat d’escalada de l’any en curs o tramitar l’assegurança temporal.
– Edat mínima: 16 anys amb autorització
– Ràtio: 1 instructor/4 a 6 alumnes
– Equip docent: instructors titulats ECAM
– La direcció del curs podrà excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, no respecti les indicacions dels docents i/o no tingui uns mínims d’educació i respecte envers les persones i el medi ambient, sense dret al retorn de l’import fet efectiu.
– Data límit d’inscripció: 9 d’abril de 2024
-Les sortides pràctiques es duran a terme en escoles d’escalada properes a roca, si les condicions meteorològiques
ho permeten, si no aniríem a un rocòdrom cobert (el preu està inclòs en la inscripció).
No és imprescindible experiència prèvia. Si ja s’han fet algunes escalades, serà molt útil per a consolidar coneixements, aprendre noives tècniques i adquirir confiança.

DIRECTOR
Marc Ungé, membre ECAM. Mòbil: 629 294 878

PREUS:
100 € (no inclou desplaçaments, àpats…).
Data límit: 09/04/2024.
A ingressar al compte del CEP de BANC SABADELL IBAN ES42 0081 0082 2500 0167 8173.

OBJECTIUS
Aquest curs té com a objectiu formar als i les alumnes en tots els coneixements necessaris per poder escalar vies equipades d’un llarg amb total seguretat i autonomia.

No és imprescindible experiència prèvia. Si ja s’han fet algunes escalades, serà molt útil per a consolidar coneixements, aprendre noves tècniques i adquirir confiança.

Informació del curs

Full d’inscripció

Objectius

Aquest curs té com a objectiu formar als i les alumnes en tots els coneixements necessaris per poder escalar vies equipades d’un llarg amb total seguretat i autonomia.