FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Estades Pirineus 2021

Tornen a arrencar les estades amb les estades de Pirineus, per a joves amb llicència federativa de 14 a 17 anys, que es duran a terme del 4 de juliol al 10 de juliol al Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Els joves que vulguin participar-hi han de ser membres d’una entitat excursionista i disposar de llicència federativa. Hi haurà un màxim de 12 places i no es realitzaran si no s’arriba als 8 inscrits. Aquestes places s’assignaran per ordre de recepció de la documentació. Tanmateix, si hi hagués més sol·licituds que places, tindríem preferència aquells esportistes que no haguessin participat prèviament en estades de la mateixa modalitat en primer lloc i en altres estades de la FEEC en segon.

Els joves interessats en participar-hi han de tenir una forma física adient i haver practicat l’especialitat anteriorment, així com disposar del material necessari.

Posteriorment, la FEEC comunicarà als esportistes acceptats com hauran de formalitzar la inscripció. La taxa d’inscripció es de 490€ cobrirà les despeses d’allotjament i les dietes. Els desplaçaments dins el lloc de trobada i el de tornada aniran a càrrec de cada participant.

La setmana anterior es farà una sessió de presentació de les estades via online en el qual es detallarà el programa definitiu de les activitats que es realitzaran i es parlarà de l’organització logística, el material i altres temes d’interès relacionats.

Per a més informació, contacteu per correu electrònic a estades@feec.cat o per telèfon al 934 120 777 – ext. 2

Objectius

Durant aquesta setmana, és pretén combinar l’aprenentatge de les tècniques bàsiques i necessàries per poder progressar per terreny d’alta muntanya estival, al mateix temps que totes aquelles tècniques, protocols, coneixements i maniobres que garantiran la seguretat individual i del grup.