FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Estades dels Alps

Ratio 1:6

26 de juliol 2019 / 20 de juliol 2019

Preu 500 € i cobreix les despeses d’allotjament i les dietes.

La Vall d’Ayas (Vall d’Aosta, Itàlia) és la zona on es realitzaran les estades per a joves als Alps, destinades a socis i sòcies d’entitats excursionistes de la FEEC i amb llicència federativa.

Per participar-hi s’han de complir els següents requisits:

• Tenir entre 18 i 25 anys. En el moment de formalitzar la inscripció s’haurà de tenir els 18 anys complerts.
• Disposar de la llicència federativa de la FEEC de l’any 2019, modalitat D.
• Tenir coneixements dels nusos vuit, vuit resseguit, de baga plana, estàtic o ballestrinque i maixard.
• Dominar el IV grau de dificultat en escalada en roca.
• Dominar la tècnica de descens en ràpel.
• Dominar la tècnica de progressió amb grampons i la utilització del piolet en pendents de 45/50 graus d’inclinació.
• Haver realitzar un mínim de 4 ascensions a cims de més de 3.000 metres.
• Haver realitzat un mínim de 2 ascensions de més de 2.500 metres a l’hivern.
• Haver escalat un mínim de 3 vies en roca de dificultat de IV grau i tres llargs de corda.

Hi ha un màxim de 10 places i les estades no es realitzaran si no s’arriba als 8 inscrits.
Aquestes places s’assignaran per ordre de recepció de la documentació. Tanmateix, si hi hagués més sol·licituds que places, tindrien preferència aquells esportistes que no
haguessin participat prèviament en estades de la mateixa modalitat. Per tal que el grup sigui el més homogeni possible, també és valorarà el currículum esportiu dels participants.

Posteriorment la FEEC comunicarà als esportistes acceptats com han de formalitzar la inscripció. Els desplaçaments van a càrrec de cada participant. En cas de no tenir prou vehicles
particulars disponibles, s’haurà de sumar el cost del lloguer d’un vehicle.

La setmana anterior es farà una sessió de presentació de les estades a la seu social de la FEEC. Serà un moment de trobada entre els joves i els tècnics acompanyants, en el qual es
detallarà el programa definitiu de les activitats que es realitzaran i es parlarà del’organització logística, el material i altres temes d’interès relacionats.

Objectius

L’objectiu d’aquestes estades a nivell alpinístic, depenent de les condicions, serà coronar els dos cims més emblemàtics d’aquesta zona: el Pollux (4.091 m) i el Castor (4.221 m), amb
opcions de poder fer el Breithorn Oriental (4.139 m) i el Roccia Nera (4.075 m).

L’objectiu principal, però, és fomentar les activitats alpinístiques entre els joves i conèixer noves regions i serralades. També es treballaran continguts tècnics i de seguretat, així com
d’organització, planificació i logística de les ascensions i els valors de la convivència i la companyonia.