FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Estades de barrancs 2022 – Anul·lades

Ratio 1:6

La FEEC segueix amb les estades de barrancs, per a joves amb llicència federativa de 18 a 25 anys, que es duran a terme el 24 i 25 de setembre. Aquestes estades es realitzaran a l’Alt Urgell al càmping Organyà Park.

Els joves que vulguin participar-hi, han de ser membres d’una entitat excursionista i disposar de llicència federativa amb la modalitat de Barrancs. Hi haurà un màxim de 12 places i no es realitzaran si no s’arriba als 8 inscrits. Aquestes places s’assignaran per ordre de recepció de la documentació. Tanmateix, si hi hagués més sol·licituds que places, tindríem preferència aquells esportistes que no haguessin participat prèviament en estades de la mateixa modalitat en primer lloc i en altres estades de la FEEC en segon.

Els joves interessats en participar-hi, han de tenir una forma física adient i haver practicat l’especialitat anteriorment, així com disposar del material necessari.

Posteriorment, la FEEC comunicarà als esportistes acceptats com hauran de formalitzar la inscripció. La taxa d’inscripció és de 116€ i cobrirà les despeses d’allotjament i les dietes. Els desplaçaments dins el lloc de trobada i el de tornada aniran a càrrec de cada participant.

La setmana anterior es farà una sessió de presentació de les estades via online en el qual es detallarà el programa definitiu de les activitats que es realitzaran i es parlarà de l’organització logística, el material i altres temes d’interès relacionats.

Per preinscriure’s haurà d’entregar la sol·licitud d’inscripció, el currículum esportiu i la documentació adjunta que es requereix per correu postal o per correu electrònic a estades@feec.cat

Objectius

L’objectiu principal de les estades és adquirir els coneixements suficients per progressar amb seguretat i autonomia per barrancs amb bon equipament, en època estival i amb un cabal d’aigua baix-normal, dotant als participants de recursos tècnics i de seguretat per superar qualsevol situació que es pugui donar en uns barrancs d’aquests tipus. Per assolir-los s’introduiran els continguts de manera pautada i progressiva per tal d’assegurar una bona assimilació dels conceptes.