FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) juntament amb el Comitè de Marxa Nòrdica, convoca per primer cop, un curs d’àrbitre de marxa nòrdica pel mes de setembre – octubre de 2022.

Les competències d’aquesta formació seran:

Formar part de l’equip arbitral que supervisarà i gestionarà les competicions de la marxa nòrdica a Catalunya. Aquesta titulació els permetrà aplicar el reglament de competició de marxa nòrdica FEEC en les competicions que organitzin entitats de la FEEC en el territori català.

Dates i lloc de realització

Contingut Data Lloc
Teòric 30 de setembre de 2022 online
Pràctic 1 o 2 d’octubre de 2022 presencial

Prova pilot de competició 23 d’octubre de 2022 presencial

El curs es realitzarà a Sant Quirze del Vallès.

Places

Aquest curs es convoca amb un mínim de 8 places i un màxim de 30.

Requisits previs dels alumnes

  • Edat mínima 18 anys i graduat escolar.
  • Disposar de la llicència FEDME de l’any en curs.
  • Acreditar experiència en marxa nòrdica.

Continguts del curs

1 – Entorn legal de les competicions. Àmbit federatiu.
2 – Organització d’una competició:
– Tipus de competicions. Disseny de circuits.
– Organigrama i estructura. Comunicació.
– Senyalització, marcatge i seguretat de recorreguts.
3 – Reglament de competició.
4 – Arbitratge de marxa nòrdica:
– Aplicacions.
– Anàlisis de situacions concretes: sancions.
– Classificació, resultats i reclamacions.
5 – Prova pràctica en competició.

Total: 18 hores lectives

Titulació

La FEEC estendrà el títol d’àrbitre federatiu de competició de marxa nòrdica a nivell autonòmic.

Inclou:

  • Professorat
  • Documentació
  • Pràctiques durant la competició

No inclou:

    • Allotjament, manutenció i desplaçaments

Material personal.

Podeu trobar tota la informació detallada al web de la FEEC. Per a qualsevol dubte o consulta, podeu enviar un correu a area.formacio@feec.cat o trucar al 934 120 777.

Objectius

L’objectiu d’aquest curs, és formar àrbitres per competicions de marxa nòrdica i crear una base d’efectius per al futura copa catalana d’aquesta especialitat.