FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Progressió per crestes

Ratio 1:6

2 d'octubre 2019 / 6 d'octubre 2019

Preu 70 € amb llicència FEEC / 80 € + la llicència temporal

PRESENTACIÓ:

Es tracta de progressar pel fil d’una muntanya o unió d’elles ja sigui caminant, grimpant o bé utilitzant tècniques d’alpinisme. No es tracta, de caminar per una cresta. Aquesta activitat requereix: coneixements d’alta muntanya i tècniques d’alpinisme i escalada, tenir una bona condició física – psíquica i no patir vertigen.

MATERIAL OBLIGATORI:

Per la 1a sortida pràctica: equip d’escalada (peus de gat, casc, arnés, davallador -assegurador, 4 mosquetons de seguretat, 2 m de cordino de 7 mm de diàmetre, un parell de cintes de baga plana de 1’5/2 m aprox.).

Per la 2a sortida pràctica: equip d’alta muntanya i escalada (botes Trekking i equip per Alta Muntanya, casc, arnés, davallador-assegurador, 4 mosquetons de seguretat, 2 m de cordino de 7mm de diàmetre, un parell de cintes de baga plana de 1’5/2 m aprox.).

NORMES DEL CURS:

  • Places: mínim 6 alumnes i màxim 12 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 6, si s’ha arriba a 6 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 12 alumnes.
  • Caldrà tenir la llicència federativa de la FEEC de l’any 2019, tipus C o superior, o tramitar la llicència temporal pels dies del curs (5€ per dia, aprox.).
  • Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor/a.
  • El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.
  • La Direcció del curs tindrà la possibilitat de variar el programa previst per causes de força major (condicions climatològiques, etc.)
  • L’equip docent es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat, no respectar les indicacions dels monitors i/o no tenir uns mínims d’educació i respecte envers la resta de companys, monitors i el medi ambient.

Els viatges, àpats, lloguer de material i les pernoctacions van a càrrec dels cursetistes.

UNIÓ EXCURSIONISTA SANT JOAN DE LES ABADESSES
Jussà, 4
17860 – Sant Joan de les Abadesses
www.uesantjoan.cat

PROGRAMA:

OCTUBRE

  • Dimecres, 2  Presentació i sessió teòrica.
  • Dissabte, 5  Sortida pràctica: Lloc a determinar.
  • Diumenge, 6  Sortida pràctica: Lloc a determinar.

La presentació i la sessió teòrica tindran lloc a les 20h a la seu de l’entitat.

DIRECTOR: Joan Agüera.

Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya-ECAM.

Subvenció “Dona i Esport”: es retornarà aproximadament el 20% de la inscripció a aquelles dones amb la llicència federativa anual FEEC i que omplin correctament la documentació.

 

Objectius

OBJECTIUS:

- Dominar els aspectes tècnics, tàctics i estratègies a l’hora d’afrontar una cresta.
- Aconseguir autonomia a l’hora de fer una cresta.
- Aplicar tots els aspectes de seguretat propis d’aquest tipus d’activitat.
- Conèixer les característiques del material i l’ús correcte d’aquest.
- Valorar correctament el perill existent en la realització d’una cresta.
- Gaudir a l’hora de fer aquesta activitat.