FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Monogràfic víctimes d’allaus (Foment Excta. de Barcelona)

Ratio 1:6

PRESENTACIÓ

Qui  fa activitats a la neu i coneix els seus riscos sap la responsabilitat que tenim en cas  de patir una allau. En cas d’atrapament, en primera instància, són els companys els que s’han d’organitzar amb els seus mitjans per rescatar i assistir a la víctima el més aviat possible, mentre no arriba l’ajuda exterior.

 

REQUISITS

Equip:

 • Roba, equipament, botes adequades per la neu i paraneus (polaines).
 •  Ulleres de sol i crema solar.

Material:

 • Equip de seguretat: DVA, pala i sonda, (si se’n té).
 • Opcional:  portar raquetes per desplaçar-se.

 

NORMES DEL CURS

 • Places: mínim 6, màxim 12 cursetistes. Els inscrits han de ser múltiples de 6, i si s’arriba als 6 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar als 12 alumnes.
 • Disposar de la llicència federativa anual de la FEEC-2023 adient a l’especialitat, o es tramitarà la llicència temporal per als dies del curs (5€ per dia, aprox).
 • Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor o tutora.
 • La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret de modificar el programa si les condicions meteorològiques o altres motius ho aconsellen.
 • El participant assumeix, doncs, els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.
 • La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
 • Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a compte de l’alumne.

 

PROGRAMA

FEBRER

Dia 7: Presentació i sessió teòrica i Material. Aquesta sessió es farà presencialment a l’entitat a les 19 h.

  Teòrica

 •   Conferència de Seguretat en Terreny d’Allaus
 •   Nivologia i Allaus
 •   Condicions i Terreny
 •   Prevenció i Protocols
 •   Material d’Autorescat i Assistència

Dia 11: Sortida teòrico-pràctica

 • Protocols d’Autorescat: Organitzar la recerca
 • Autorescat amb DVA: recerca primària, secundària i terciària (amb sonda)
 • Tècnica i pràctica de paleig
 • Protocol PAS/PSA
 • Avis de rescat
 • Conferència: El Factor Humà: la percepció i l’error humà.

Dia 12: Sortida teòrico-pràctica

 • Simulacres rescat multivíctimes
 • Nivologia: estudi bàsic dels estrats i tipus de neu
 • Cloenda

 

DIRECTOR:  Manel Pascual

L’equip docent està format per membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya-ECAM.

 

Les dones amb llicència federativa anual de la FEEC podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls hi retornarà aproximadament el 20% de la inscripció.

Objectius

Conèixer els perills d’una allau i tenir eines per afrontar-los.

Familiaritzar-se amb l’equip de seguretat: DVA, pala i sonda.

Conèixer i practicar els protocols de recerca de víctimes.

Conèixer la informació de seguretat que els professionals posen al nostre abast.