FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Monogràfic d’escalada esportiva Centre Excta. Tarragona (Regió IV)

Ratio 1:6

8 de maig 2021 / 9 de maig 2021

Centre Excursionista Tarragona.

C/ Sant Antoni M. Claret, 11, bxos. interior 43002 Tarragona

Preu 40 € preu federats d’entitats de la 4ª vegueria // 50 € amb llicència federativa anual FEEC // 60 € sense llicència federativa anual FEEC + la llicència temporal

PRESENTACIÓ

L’escalada esportiva és una modalitat de l’escalada en la que l’objectiu es superar la màxima dificultat a l’hora d’escalar una paret. Dirigit a aquelles persones que volen iniciar-se en l’escalada en itineraris equipats. Cal una condició física normal i no patir vertigen.

 

CONTINGUTS

-L’escalada esportiva i modalitats de pràctica.

-Materials utilitzats en l’escalada esportiva.

-Coneixements i aplicacions dels nusos bàsics.

-Tècniques de seguretat, progressió i descens.

-Ressenyes d’itineraris i graduacions de les vies.

-Coneixement del medi i zones de pràctica.

 

MATERIAL QUE CAL PORTAR

Vestimenta adient que permeti els moviments, peus de gat, arnès, casc, davallador/assegurador (grigri, cistelles vàries) aptes per a corda simple, 1 mosquetó seguretat HMS (o de pera), 3 mosquetons de seguretat (del tipus que sigui), 1,50 m de cordino de 6 mm., 1 cinta cosida de dyneema d’1 cm d’amplada i 160 cm de perímetre, cintes exprés (les que es tinguin), corda simple de 9.4 a 10.4 mm Ø, 1 mallón.

 

NORMES DEL CURS

– Places: mínim 6 alumnes i màxim 12 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 6, si s’ha arriba a 6 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 12 alumnes.

-Caldrà tenir la llicència federativa de la FEEC any 2021 o tramitar una llicència temporal pels dies del curs (5 € aprox. per dia).

-Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor/a.

-La direcció del curs, tindrà la possibilitat de modificar el programa previst, en el cas que les condicions climatològiques ho aconsellin.

-La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del curs, qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat, o incompliment de les normes.

-El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.

Els viatges i àpats aniran per compte de l’alumne.

 

MAIG

Dissabte, 8  Sortida pràctica. Lloc a determinar.

Diumenge, 9  Sortida pràctica. Lloc a determinar.

 

DIRECCIÓ DEL CURS: Joan Olivé.

Tots els instructors tenen la titulació de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya–ECAM.

 

Programa “Dona i esport”: es retornarà el 20% de la inscripció a aquelles dones amb carnet federatiu anual FEEC i que omplin correctament la documentació.

 

 

Objectius

Aquest curs té com a objectiu primordial el de dotar a l’alumne dels coneixements i de les capacitats que li permetin escalar amb seguretat en vies equipades d’un llarg per poder desenvolupar una activitat esportiva de risc amb total seguretat i autonomia un cop finalitzi el curs .