FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Monogràfic de Vies Ferrades Comarca Maresme (Argentona)

Ratio 1:6

6 de juny 2020 / 7 de juny 2020

Ajuntament de Centelles

C/ Nou, 19 08540 - Centelles

Preu 70 € amb llicència federativa anual FEEC // 80 € sense llicència federativa anual FEEC + la llicència temporal

PRESENTACIÓ:

La via ferrada és el mitjà més senzill per apropar-nos a la verticalitat de la muntanya i que també permet gaudir de la bellesa de molts paratges naturals. Cal una condició física normal i no patir vertigen.

 

CONTINGUTS:

– Tipus de recorreguts equipats.

– Equipament de les vies ferrades.

– Material utilitzat.

– Tècniques de seguretat, progressió i descens.

– Resolució d’incidències.

– Escala de dificultat.

*Els continguts s’adaptaran als coneixements inicials de cada alumne i al seu ritme d’aprenentatge.

 

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE:

-Vestimenta adient que permeti els moviments.

-Calçat esportiu de muntanya, arnès i casc.

-Kid de dissipador de via ferrada homologat i 2 mosquetons de seguretat (per vies ferrades o amb tanca automàtica).

-Asegurador-Devallador.

-1 mosquetó seguretat HMS (o de pera).

-3 mosquetons seguretat (del tipus que sigui).

-1,50 m de cordino de 6 mm.

-1 cinta cosida de 80-100 cm. de perímetre aprox.

-Guants.

Alguns d’aquests materials es poden demanar a l’entitat i/o al DIRECTOR.

 

NORMES:

-Places: mínim 6 alumnes i màxim 12 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 6, si s’ha arriba a 6 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 12 alumnes.

-Caldrà tenir una llicència federativa anual de la FEEC de l’any 2020 adient a l’especialitat o tramitar-ne una llicència temporal pels dies del curs (5 € aprox. per dia).

-Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització signada  de la tutela i adjuntar fotocòpia de DNI (tutors).

-La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions meteorològiques ho aconsellen.

-El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.

Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a càrrec de l’alumne.

 

GRUP DE MUNTANYA D’ARGENTONA

Apartat de Correus, 65

08310 – Argentona

 

PROGRAMA

JUNY

Dissabte, 6            Sortida teòrico-pràctica. VF Baumes Corcades de Centelles.

El lloc i hora on es quedarà per fer la sortida al matí es a les 8:00 h davant l’Ajuntament de Centelles.

Diumenge, 7  Sortida teòrico-pràctica. VF Cinglera del Resistent de Castellbell i el   Vilar. Cloenda.

  

DIRECCIÓ: Joan Olives.

Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya–ECAM.

 

Programa “Dona i Esport”: es retornarà el 20 % de la inscripció a aquelles dones amb carnet federatiu anual de la FEEC i que omplin correctament la documentació.

 

Objectius

Dotar als alumnes d’uns coneixements i unes capacitats que els permetin progressar amb seguretat i autonomia per vies ferrades i camins equipats. Addicionalment es donaran les eines bàsiques per poder resoldre les possibles incidències que poden succeir en el transcurs d’una via ferrada.