FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Monogràfic de Seguretat i primers auxilis a la muntanya (Club Excta. Maçanetenc)

Ratio 1:10
Contacte

cexm87@gmail.com

MATERIAL PER CURSETISTA

No cal un material específic. Roba còmoda per a sessions pràctiques.

CONTINGUTS:

 • Accidents de muntanya.
 • Perills i riscos del medi natural.
 • Alimentació, hidratació i preparació física.
 • Actuació en cas d’accident.
 • Problemes de salut.
 • Farmaciola.
 • Com actuar en problemes bàsics de salut.
 • Treball de casos d’actuació en cas d’accident.
 • Serveis de rescat.
 • Supervivència.
 • Problemes específics de muntanya.
 • Repàs pràctic de cures bàsiques, mobilitzacions i immobilitzacions de fortuna.

NORMES DEL CURS

 • Places: mínim 10 alumnes i màxim 20 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 10.  Si s’arriba a 10 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 20 alumnes.
 • Disposar de la llicència federativa anual de la FEEC-2022 adient a l’especialitat, o es tramitarà la llicència temporal per als dies del curs (5 € aprox. per dia).
 • Omplir el full d’inscripció i el TEST 1.
 • Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor o tutora.
 • La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa si les condicions meteorològiques o altres motius ho aconsellen.
 • La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
 • El participant assumeix, doncs, els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.
 • Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a compte de l’alumne.

PROGRAMA DEL MONOGRÀFIC

NOVEMBRE

26:  Presentació. Sortida teòrica/pràctica.
27:  Sortida teòrica/pràctica.

DIRECTOR: Miquel Batriu

L’equip docent està format per membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM), tècnic de muntanya mitjana i bomber.

Les dones amb la llicència federativa anual de la FEEC podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls retornarà aproximadament el 20€ de la inscripció.

Objectius

Aquesta formació està especialment destinada a muntanyencs experts i novells que pretenen adquirir els coneixements bàsics de seguretat i de primers auxilis a la muntanya per poder afrontar amb més eficàcia els problemes de salut que es puguin trobar en aquest entorn.