FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Curs d’Orientació (Centre Excta. Taradell) Regió VI

6 de novembre 2021 - 9.00 / 14 de novembre 2021 - 17.00

Taradell

C/Ramon Pou. 36, 08552 – Taradell

Preu 90€ amb llicència - 105€ sense llicència (més llicència temporal)

PRESENTACIÓ

Formació tècnica que ens ajudarà a orientar-nos en muntanya per realitzar excursions i ascensions en mitja i alta muntanya, amb coneixements per llegir un mapa i interpretar el terreny, amb ajuda de la brúixola i el GPS. També es podran confeccionar i preparar prèviament itineraris i excursions per gaudi de forma autònoma i segura.

 

CONTINGUTS

-Cartografia i el Mapa Topogràfic, l’Escala, les Corbes de Nivell, elements del Terreny, els Signes Convencionals.

-Orientació interpretant Punts de Referència al mapa i al terreny.

-La Brúixola, tipus de brúixola, el Nord Magnètic, la Declinació Magnètica, l‘Azimut, el Rumb.

-Orientació amb el mapa i la brúixola, Càlcul de Rumbs, Seguir un Rumb, Identificar punts de Referència amb l’ajuda de la brúixola, trobar el Punt d’Estació (triangulació).

– Funcionament bàsic del GPS i configuracions, Waypoint i Tracks, Coordenades UTM, el DATUM, el coordinatòmetre,  trobar el Punt d’Estació.

-Preparació d’itineraris, el curvímetre i mesura de distàncies, càlcul d’horaris.

 

MATERIAL QUE CAL PORTAR:

-Material individual: paper, llapis, bolígraf de punta fina, regle graduat, escaire, tisores, brúixola de base plana, 2 piles AA (si en teniu, GPS, curvímetre).

-Equip individual: Equip de muntanya adequat per a una sortida de mitja muntanya d’un dia.

 

NORMES DEL CURS

-Places: mínim 8, màxim 16 cursetistes. Els inscrits han de ser múltiples de 8, i si s’ha arriba als 8 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar als 16 alumnes.

-Caldrà  tenir la llicència federativa anual de la FEEC any 2021, tipus A o superior, o tramitar la llicència temporal pels dies del curs (5 € aprox. per dia).

-Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització signada pels pares o tutors.

-La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions meteorològiques ho aconsellen per a la seguretat de tots els assistents.

-El director i el seu equip es reserven el dret d’excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o no compleixi les normes establertes.

Els viatges, àpats i pernoctacions, inclòs el refugi, aniran a compte de l’alumne.

 

PROGRAMA

NOVEMBRE

Dia 6 : Presentació-sessió teòrica. Sortida pràctica.

Dia 7: Sortida pràctica.

Dies 13 i 14 : Sortides pràctiques.

 

DIRECTOR: Fermí Marco

Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM).

 

Subvenció “Dona i Esport”: es retornarà aproximadament el 20% de la inscripció a aquelles dones amb llicència federativa anual FEEC i que omplin correctament la documentació.

 

Aquesta és una activitat esportiva que requereix uns mínims de forma física i tècnica i que es desenvolupa en el medi natural. El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.