FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Curs d’Escalada nivell 1 Comarca Baix Llobregat (El Prat del Llobregat)

Nivell Nivell 1
Ratio 1:6

2 de març 2020 / 16 de març 2020

Unió Excursionista el Prat

Av. Del Canal, 176-178 baixos 08820 - El Prat del Llobregat

Preu 120 € amb llicència federativa anual FEEC // 135 € sense llicència federativa anual FEEC + la llicència temporal

PRESENTACIÓ

L’escalada és una modalitat esportiva apassionant que permet descobrir l’essència i la bellesa de la muntanya vertical. Dirigit a aquelles persones que volen iniciar-se en l’escalada en itineraris equipats. Cal una condició física normal i no patir vertigen.

 

CONTINGUTS

– L’escalada i modalitats de pràctica.

– Materials utilitzats en l’escalada.

– Coneixement i aplicacions dels nusos bàsics.

– Tècniques de seguretat, progressió i descens.

– Ressenyes d’itineraris i graduacions de les vies.

– Coneixement del medi i zones de pràctica.

* Es lliurarà un dossier amb tots els continguts del curs.

 

MATERIAL QUE CAL PORTAR

Vestimenta adient que permeti els moviments, peus de gat, arnès, casc, aparell de fre/assegurador (grigri, cistelles vàries) apte per a corda simple, 1 mosquetó de seguretat HMS (o de pera), 3 mosquetons de seguretat (del tipus que sigui), 1,50 m de cordino de 6 mm, 2 cintes cosides d’entre 60 i 120 cm. aprox., cintes exprés (les que es tinguin), corda homologada per escalar en simple (si és possible).

* L’entitat i la direcció del curs poden aportar algun material en cas necessari.

 

NORMES DEL CURS

– Places de mínim 6 i màxim 12 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 6, si s’ha arriba a 6 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 12 alumnes.

– La direcció del curs podrà modificar el programa previst si les condicions meteorològiques ho aconsellen.

– L’equip docent es reserva el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.

– El participant assumeix els possibles riscos que comporta l’escalada i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.

Els viatges i els àpats aniran per compte de l’alumne.

 

MARÇ

Dia 2  Presentació del Curs – Teòrica: Material d’escalada.

Dia 7  Sortida Pràctica: Rocòdrom El Prat.

Dia 8  Sortida Pràctica: a determinar.

Dia 9   Teòrica: Tècniques de progressió i seguretat.

Dia 11  Teòrica: Graduacions i ressenyes. Tècniques de fortuna.

Dia 14   Sortida Pràctica: a determinar.

Dia 15  Sortida Pràctica: a determinar.

Dia 16  Teòrica: Coneixement del medi. Cloenda del curs.

Lliurament de diplomes.

Les sessions teòriques tindran lloc  al local de l’entitat de 20h a 22h.

 

DIRECCIÓ DEL CURS: Núria Martínez

Tots els instructors tenen la titulació de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya–ECAM.

 

COORDINADOR: Bea Abad – 629101178 – fomacio@ueprat.com

 

Programa “Dona i esport”: es retornarà el 20% de la inscripció a aquelles dones amb llicència federativa anual FEEC i que omplin correctament la documentació.

Pagament: Ingrés al compte de la Caixa de Pensions: ES51-2100-0320-13-0200129233 (UE El Prat) i enviar còpia del justificant d’ingrés a pagaments@ueprat.com o bé en metàl·lic a la secretaria de la UE El Prat, divendres de 20 a 21h. Abans d’efectuar el pagament cal confirmar la disponibilitat de places.

https://uecprat.playoffinformatica.com/activitat/98/inscripcio/nova

Objectius

Aquest curs té com a objectiu primordial formar els alumnes amb tots els coneixements necessaris per poder escalar vies equipades d’un llarg amb total seguretat i autonomia.