FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Curs d’Alpinisme nivell 1 (Agrupació Excta. Catalunya) – Regió I

Nivell Nivell 1
Ratio 1:6

9 de març 2022 / 20 de març 2022

Agrupació Excta. Catalunya

Padilla, 255-263 1º -08013 Barcelona

Preu 125 € amb llicència federativa anual FEEC // 140 € sense llicència federativa anual FEEC + la llicència temporal

Contacte

aec@aec.cat

PRESENTACIÓ

Fer alpinisme vol dir escalar a l’alta muntanya. L’alçada, els ambients severs i els terrenys precaris són condicions habituals en la pràctica de l’alpinisme.

 

EQUIP I MATERIAL PER CURSETISTA:

Equip: casc, motxilla d’alpinisme de 40 litres mínim, botes rígides d’alpinisme, peus de gat (opcionals per la 1ª sessió de pràctiques), paraneus, ulleres de sol, 2 parells  de guants (uns impermeables), llum frontal i vestimenta adient per a realitzar les pràctiques.

– Material: 1 corda per cada 2 alumnes, arnés, piolet, grampons, pals telescòpics (opcional), davallador/assegurador (vuit, “reveso”, galleda o similar), 2 mosquetons de seguretat (HMS), 2 cintes o “cordinos” (120/160cm. aprox.), 1 “cordino” per a nus “machard”  (50 cm aprox. X 6 mm).

 

NORMES DEL CURS :

– Places: de 6 a 12 cursetistes. Els inscrits han de ser múltiples de 6, si s’ha arriba a 6 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 12 alumnes.

– Cal tenir la llicència federativa anual de la FEEC 2022 adient a l’especialitat o tramitar-ne una llicència temporal.

– Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització signada de la tutela i adjuntar fotocòpia del  DNI (tutors).

– La direcció del curs tindrà la possibilitat de variar el programa previst si les condicions meteorològiques ho aconsellen.

– El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.

Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a compte de l’alumne.

 

PROGRAMA DEL CURS

MARÇ

9 Presentació. Aquesta sessió es farà a la seu de l’entitat a les 19:30 h.

12 i 13   SORTIDA TEÒRICO-PRÀCTICA. Lloc a determinar.

Progressió i auto assegurament en roca i neu.

19 i 20   SORTIDA TEÒRICO-PRÀCTICA. Lloc a determinar.

Seguretat en l’alta muntanya.

 

DIRECCIÓ DEL CURS: Javier Aznar

Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya – ECAM.

 

Subvenció “Dona i Esport”: es retornarà aproximadament un 20% de la inscripció a totes aquelles dones amb carnet federatiu anual de la FEEC que omplin correctament la documentació.

Objectius

-Dotar a l’alumne dels coneixements i de les capacitats que el permetin progressar amb seguretat a l’hora de fer ascensions d’alta muntanya de baixa dificultat i de forma autònoma.