FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Assistència Immediata a l’Accidentat de Muntanya (AIAM)

L’Àrea de Formació i ECAM juntament amb l’Àrea de Seguretat,obren inscripcions a la formació d’ Assistència Immediata a l’Accidentat de Muntanya (AIAM) dirigit a practicants d’activitats del medi natural.

 

Horari i lloc:

Centre Excursionista Taradell situat al carrer Ramon Pou 36 i es celebrarà en data 13 i 14 de maig 2023 en l’horari següent:

Dissabte 13 de maig 
De 9:30 hores fins a 13:30 hores i a la tarda de 15 a 19hores
Diumenge 14 de maig 
De 9:30 a 13:30 hores

Objectiu

Assolir els coneixements i les habilitats necessaris per fer front a situacions d’urgència i emergència sanitària en l’entorn de muntanya.

 

Continguts

Valoració de l’entorn d’un accident i aproximació inicial a la víctima traumàtica i no traumàtica en muntanya. Fonaments de les tècniques de immo-mobilització.

Abans de l’inici del curs, es donarà a tots els inscrits les credencials per accedir a la plataforma (www.formacio.feec.cat) on trobaran, tota la documentació i apunts per la realització del curs, que hauran de consultar abans de l’inici de la jornada. Tota la informació serà notificada per correu electrònic.

 

Objectius específics del curs

Valoració inicial i actuació davant un accident

 

 • Ser capaç de valorar la seguretat de l’escena.
 • Conèixer la metodologia ABC de valoració de l’accidentat segons l’actualització 2022 de les guies internacionals
 • Ser capaç de transmetre la informació adequadament als seus companys i als sistemes d’emergències
 • Ser capaç de treballar sota pressió

 

Habilitats:

 • Control cervical
 • Valorar resposta
 • Obertura via aèria (maniobra front mentó, elevació mandibular)
 • Valoració de la respiració
 • Valoració del pols
 • Col·locació d’anell pèlvic
 • Saber realitzar una pressió directa en un punt sagnant
 • Saber quan i com realitzar torniquets
 • Valoració primària reglada
 • Examen de cap a peus
 • Transmissió de la informació

 

Patologia traumàtica, Immobilitzacions, Mobilitzacions

 • Conèixer els traumatismes múscul esquelètics d’extremitats més freqüents: conceptes, valoració, indicacions d’immobilització, complicacions
 • Conèixer els principis bàsics dels embenats i immobilitzacions d’extremitats
 • Conèixer els principis bàsics de mobilització en una estació de muntanya.

 

Habilitats:

 • Saber retirar un casc regladament.
 • Conèixer l’autoreducció d’espatlla
 • Saber realitzar una immobilització de canell amb fèrula emmotllable
 • Saber realitzar una immobilització de turmell amb fèrula emmotllable
 • Saber realitzar una immobilització d’espatlla
 • Saber realitzar una immobilització de canell amb material de fortuna
 • Saber realitzar un immobilització de genoll amb material de fortuna
 • Saber quan i com realitzar les maniobres de mobilització d’emergència: Reuteck i arrossegament
 • Saber com realitzar les maniobres de mobilització reglada en el medi natural: tècnica de volteig, Pont simple / perfeccionat
 • Conèixer la utilització d’algun material d’immobilització del SEM: collarí / taula espinal /cinturó pèlvic.

 

Patologia mediambiental

 • Conèixer les bases de la termoregulació
 • Saber identificar la hipotèrmia i realitzar la protecció
 • Conèixer la primera atenció a les víctimes d’allaus
 • Saber identificar la congelació i conèixer el tractament inicial
 • Identificar un possible cop de calor i conèixer el tractament inicial
 • Conèixer la protecció de la radiació solar
 • Saber com actuar davant d’un accident per fulguració
 • Saber actuar davant mossegades d’escurçó i picades d’himenòpters
 • Conèixer les intoxicacions per plantes i bolets més freqüents

 

Habilitats:

 • Realitzar una protecció d’hipotèrmia a una víctima (burret d’hipotèrmia)

Patologia mèdica més rellevant

Conèixer:

 • Ennuegament
 • Dolor toràcic coronari
 • Accident vascular cerebral
 • Epilèpsia
 • Asma
 • Anafilaxi
 • Hipoglucèmia

 

Habilitats:

 • Conèixer la utilització del llapis d adrenalina en anafilaxis greu

 

Acreditacions

Certificat SVB: Certificat del Consell Català de Ressuscitació i el Consell Europeu segons les darrers guies publicades. (Dins del cost de la inscripció 10€ van per la creació d’aquesta titulació)

Certificat SVB i titol: L’associació emetrà un certificat avalat per la Càtedra de Medicina de Muntanya i del Medi Natural i Simulació Clínica de la Universitat de Girona més el Certificat del Consell Català de Ressuscitació i el Consell Europeu segons les darrers guies publicades. (Dins del cost de la inscripció 20€ van per la creació d’aquesta titulació)

 

Per més informació contactar amb area.formacio@feec.cat o al telèfon 93 4120777 ext.2.

Objectius

 • Ser capaç de valorar la seguretat de l'escena.
 • Conèixer la metodologia ABC de valoració de l’accidentat segons l’actualització 2022 de les guies internacionals
 • Ser capaç de transmetre la informació adequadament als seus companys i als sistemes d'emergències
 • Ser capaç de treballar sota pressió