FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Proves d’accés a Monitor i Instructor d’Excursionisme gener 2024

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta muntanya (ECAM) de la FEEC convoquen les proves d’accés pels dies 13 de gener a la Nou del Berguedà (Monitors i Instructors), si per condicions del terreny no es pugues fer a la Nou del Berguedà es faria a Montserrat.

  • Monitor d’Excursionisme
  • Instructor d’Excursionisme

Les proves per a Monitors d’Excursionisme van dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes amb llicència federativa, que ja tenen un bagatge de muntanya i concretament de l’excursionisme. Per altra banda, en el cas dels instructors d’especialitat, els aspirants sempre hauran de ser monitors d’excursionisme i/o instructors d’altres especialitats.

L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment. El detall de les proves a realitzar per accedir a cada especialitat es poden trobar a la pàgina web de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Els resultats obtinguts en aquestes proves d’accés tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24 – 25 mesos posteriors). Així, les persones que estiguin interessades en obtenir el títol podran presentar-se a aquestes proves i, un cop superades, realitzar el curs en els propers dos anys o dues convocatòries.

Objectius

L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits els coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment. El detall de les proves a realitzar per accedir a cada especialitat es poden trobar a la pàgina web de la FEEC.