FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Per accedir a la formació d’Instructor d’Alpinisme formada per dos blocs un de roca i l’altre de neu i gel, primer de tot, cal superar una prova d’accés tècnica.

Prova accés:

 •  Un recorregut equipat, de dificultat tècnica 6a i una longitud màxima de 30 metres en escalada a
  vista.
 • Un recorregut no equipat, de dificultat 5è i una longitud màxima de 30 metres en escalada a vista
  i portant botes rígides.
 • Recorregut de progressió en neu i gel amb la tècnica de “totes les puntes” en un circuit amb
  pendent de 35 a 45 graus i una longitud màxima de 30 metres.
 • Recorregut d’escalada en neu i gel en pendents de 65 a 80 graus i una longitud màxima de 30
  metres.
 • Muntatge d’ancoratges per fer ràpel: bolet de neu, deadman i altres.
 • Reunió amb triangulació.
 • Prova de recerca de víctimes d’allau (amb ARVA, pala i sonda).
 • Cal realitzar-ho amb el temps establert pel Tribunal, amb una execució correcta dels gestos tècnics
  corresponents i amb seguretat. En el recorregut equipat i no equipat es tindran dos intents.

L’aspirant ha de seleccionar i utilitzar el material específic necessari per a cada recorregut. L’organització pot canviar part de les proves si així les condicions o requereixen.

Material:

– Material mínim de seguretat i obligatori: bota de mitja canya, brúixola i mapa de la zona, farmaciola,
manta tèrmica, tercera capa i telèfon mòbil.

– Material específic obligatori: casc, arnès, 2 piolets, grampons, bota rígida obligada, ARVA, pala i
sonda.

– Es podrà demanar altre material que s’especificarà a la convocatòria.

Preu:

El preu és de 50€

 

Data:

Les proves es realitzaran el 18  i 19 de gener, en cas que amb un dia es pugui fer tot, no caldrà assistir el diumenge 19.

El lloc es determinarà uns dies abans de les proves per facilitar escollir un lloc ideal amb bones condicions per la bona gestió i realització de les proves.

 

Requisits d’accés:

– Ser major de 18 anys

– Disposar de llicència necessària de l’any en curs

– Disposar d’alguna formació federativa de monitor o formació reglada de senderisme o muntanya mitjana.

 

Contacte:

Per més informació contactar amb area.formacio@feec.cat o ecam@feec.cat o al telèfon 934.120.777

Objectius

Assolir i disposar dels coneixaments tècnics per la pràctica de la formació federativa