FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Curs d’Instructor d’Excursionisme

Nivell Instructor
Ratio 1/8

L’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) convoca un curs d’Instructor d’Excursionisme pels propers mesos d’octubre 2021 a febrer del 2022. L’instructor és la figura que de forma voluntària, realitza les tasques formatives i a la vegada organitza, dirigeix i controla les activitats de muntanya que es fan a l’entitat excursionista (https://www.feec.cat/formacio/formacio-federativa/).

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes, que ja siguin Monitors o instructors d’altres especialitats i que vulguin realitzar aquestes tasques a les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC, a més, ja han hagut de superar les proves d’accés al curs.

A continuació es presenten els detalls d’aquesta convocatòria:

Requisits d’accés:

  • Ser monitor o instructor federatiu i haver superat les proves d’accés al curs d’instructor d’Excursionisme.
  • Disposar del carnet federatiu 2021/2022.

Calendari del curs:

  • 23 i 24 d’octubre del 2021
  • 6 i 7 de novembre del 2021
  • 18 i 19 de desembre del 2021
  • 15 i 16 de gener del 2022
  • 12 de febrer del 2022

El calendari pot ser subjecte a algun canvi.

Lloc: Els llocs on realitzaran les sessions teòriques i les sortides pràctiques es comunicaran als inscrits a l’inici del curs, juntament amb el programa. A part de les dates presencials també hi hauràn classes online entre setmana i treball e-learning a la plataforma de formacio.feec.cat.

Durada del curs: el curs té una càrrega lectiva de 100 hores (45 teòriques i 55 pràctiques). Un cop finalitzat i superat el curs cal fer 90 hores de pràctiques.

Places: Hi ha un màxim de 12 places i el mínim per fer el curs és de 8 inscrits.

Preu d’inscripció: 290 €. El preu de la matrícula no inclou els desplaçaments, les dietes ni l’allotjament.

Procediment i termini d’inscripció: Les persones que vulguin inscriure’s al curs hauran de fer-ho a través del gestor d’inscripcions, a partir del mes de juny.

El termini d’inscripció s’indicarà un cop s’obrin les inscripcions.

Objectius

L’objectiu d’aquesta formació és donar coneixements i eines a l’alumnat perquè un cop acabat el curs pugui desenvolupar aquestes funcions com a Instructor en el si de l’entitat.