FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Com a novetat aquest 2021, per respectar les mesures COVID i a petició d’algunes entitats FEEC, l’Àrea de Formació convoca dos cursos de Monitors d’Excursionisme d’Entitat. Aquests, es faran paral·lelament durant els mesos de febrer i març, un a la Garrotxa i l’altre a la zona del Vallès.

La figura del Monitor és la que dóna suport en la dinamització de les activitats que organitzen les entitats excursionistes i a la vegada promou les diverses activitats de muntanya que s’hi organitzen. A més, és el primer pas per ser formador benèvol mitjançant la titulació d’Instructor de l’especialitat.

Aquest curs va dirigit a totes les persones que vulguin realitzar aquestes tasques dintre les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC i que ja hagin superat les proves d’accés al curs.

A continuació es presenten els detalls d’aquesta convocatòria:

Requisits d’accés:

  • Tenir el carnet federatiu de la FEEC del 2021.
  • Haver superat les proves d’accés al curs.

Calendari del curs:

El calendari  pot estar subjecte algun canvi tant per la meteorologia com per les mesures del govern.

Totes les classes teòriques es faran en format online i e-learning.

Durada del curs: El curs té una càrrega lectiva de 90 hores teòric – pràctiques. Un cop finalitzat i superat el curs cal fer 90 hores de pràctiques.

L’assistència a les sortides pràctiques i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20% del contingut teòric.

Places: Hi ha un màxim de 24 places i el mínim per fer el curs és de 12 inscrits.

Lloc: Els llocs on realitzaran les sessions teòriques i les sortides pràctiques s’adjunta a la circular i estaran publicats al web de la FEEC, juntament amb el programa.

Preu d’inscripció: 180 €. El preu de la matrícula no inclou els desplaçaments, les dietes ni l’allotjament.

 

Àrea de Formació

Objectius

L’objectiu del curs és donar coneixements tècnics i de seguretat per poder fer aquest suport en les activitats i a la vegada treballar eines de comunicació i per la dinamització de grups.