FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoca per primer cop, un curs d’Equipador de Competició d’Escalada pel mes de setembre i octubre.

El curs de Monitor d’Escalada ‘’Indoor’’ de la FEEC té per objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats a les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.

La figura del monitor és la que dóna suport en la dinamització de les activitats que organitzen les entitats excursionistes i a la vegada promou les diverses activitats de muntanya en el si de les mateixes entitats. A més, és el primer pas per ser formador benèvol a les entitats mitjançant la titulació d’Instructor de l’especialitat. Aquest curs va dirigit a totes les persones que vulguin realitzar aquestes tasques dintre les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC.

Competències:

 • Dinamitzar les activitats d’Escalada en un rocòdrom dins de les entitats i els clubs excursionistes.
 • Promoure les activitats de d’Escalada en un rocòdrom a les entitats excursionistes, donant suport tècnic i de seguretat (tècnica i material).
 • Coordinar les activitats formatives a l’entitat i a la Vegueria.
 • Assessorar en les activitats relacionades amb l’Escalada en un rocòdrom.

Requisits accés

 • Tenir més de 18 anys el dia de la formació de la inscripció del curs.
 • Estar en possessió de la llicència federativa FEEC (modalitat C) de l’any en curs.

Continguts

 • Desenvolupament professional
 • Regulació de les instal·lacions de rocòdrom
 • Estructures i materials d’un rocòdrom
 • Manteniment estructural del rocòdrom
 • Material de seguretat del rocòdrom
 • Tècniques de seguretat per escalar en rocòdrom
 • Equipar vies
 • Activitats en el rocòdrom
 • Competicions d’escalada
 • Primers auxilis

Durada

La formació tindrà una durada d’unes 30h lectives aproximadament i 90h de pràctiques en entitats FEEC.

Objectius

L’objectiu d’aquest curs, és adquirir els coneixaments necessaris per dinamitzar de manera totalment voluntaria les activitats d'un rocodrom d'entitat i conèixer les principals formes de manteniment d'aquest entre d'altres.