FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Convocatòria de Proves d’accés a Monitors i Instructors | FEEC

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta muntanya (ECAM) de la FEEC convoquen pel cap de setmana del 23 i 24 de març proves d’accés a:

  • Monitors d’excursionisme
  • Instructors d’excursionisme
  • Instructors d’escalada
  • Instructors de descens de barrancs

Les proves d’accés són el primer pas de la formació federativa, que té com a objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació

Les proves per a Monitors d’excursionisme van dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes amb carnet federatiu, que ja tenen un bagatge de muntanya i concretament de l’excursionisme. Per altra banda, en el cas dels Instructors d’especialitat, els aspirants sempre hauran de ser Monitors d’Excursionisme i/o Instructors d’altres especialitats.

Els resultats obtinguts en aquestes proves tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24-25 mesos posteriors) sempre i quant des de la FEEC s’hagin convocat dos cursos de l’especialitat, si no és el cas, aquest període s’allargaria. Així doncs, els i les aspirants que les superin tindran dos anys i/o dues convocatòries de cursos per inscriure’s.

Les taxes d’inscripció a les proves són:

  • Aspirants a Monitors d’Excursionisme: 30 €
  • Aspirants a Instructors d’Excursionisme: 50€
  • Aspirants a Escalada o Descens de barrancs: 60€

Les proves tan sols es realitzaran si hi ha un mínim de 10 inscrits en el cas dels Monitors i un mínim de 6 inscrits en els casos dels Instructors de cada especialitat. I és requisit indispensable disposar de la llicència federativa de l’any en curs i adient a l’especialitat.

Objectius

L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment. El detall de les proves a realitzar per accedir a cada especialitat es poden trobar en el següent enllaç: Bases Proves d’Accés