FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

31 de gener 2003

Casa de Cultura d'Abrera


Es va declarar deserta aquesta destinació