FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Activitats

33a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana

Després de ser encesa al cementiri de Prada el 17 de febrer, la Flama fou instal·lada el dia següent al local de la UEC de Barcelona. Entitat organitzadora de la 33a Renovació.

El diumenge 24 de març arribaven al santuari de Montserrat les flames de les diferents entitats UEC, on s’unificaren i es procedí a la Renovació.

L’acte acadèmic comptà amb la participació de Josep M. Solé i Sabaté, Anton Fontdevila, Francesc Guillamon i Joan Vidal i Gayolà. Després hi hagué l’actuació conjunta de les corals Núria i Cantaires de la UEC. Jordi Mir va llegir uns versos de Verdaguer amb motiu del centenari de la seva mort.

Moment en què les flames procedents de les diferents entitats de la UEC es fusionen en una sola per procedir a l’acte de Renovació
Moment d’encesa de la llàntia per Josep Sicart, Jodi Mir i l’abat Josep M. Soler
Cartell de la 33a Renovació de la Flama de la Llegua Catalana