FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Activitats

17a Festa de la Cançó de Muntanya

La Unió Excursionista de Sabadell va ser l’organitzadora de la 17a festa de la cançó de Muntanya, el dia 17 de maig de 1981 a Santes Creus de la trobada anual de les corals excursionistes.

A primera hora es va fer l’acollida i recepció dels cantaires i acompanyants, seguidament, s’efectuà una visita al recinte del Monestir, obert a tots els cantaires, on es va poder fer una visita guiada. Posteriorment, va haver-hi la missa cantada dels excursionistes on es va fer palès el record al mestre Elisard Sala, qui tant havia treballat en la promoció del cant entre els excursionistes i col·laborat en les primeres Festes de la Cançó de Muntanya. Es van poder sentir cançons com El Senyor és el rei de tots els pobles (A. Taulé), l’Al·leluia. Professió de fe. (T. Ll. de Victòria), Popule meus. Sant. Anyell de Déu. A. Nicolau, Cançó de la Rosa (A. Taulé Viñas). El concert va tenir l’acompanyament musical de l’orgue del segle XVII, instal·lat a l’església.

A la sortida i a la plaça, tingueren llocs els parlaments de salutació i l’entrega a les autoritats i grups participants d’obsequis commemoratius d’aquella diada.

Aquell any es va editar un llibret amb la lletra i música dels cants de conjunt, acompanya-t’hi uns escrits de salutació i unes notes sobre la vida històrica i artística del monestir.

A la tarda després del dinar de germanor, efectuat en l’arbreda que voreja el Gaià, tingué lloc el concert particular de cada grup participant. L’escenari fou l’antiga sala dormitori de novicis, amb molt bones condicions. Finalment es cantaren unes cançons de conjunt a la plaça davant de l’església, acabant amb el ritual, Cant dels Adéus, interpretat per tots els assistents, públic i cantaires, en prova de germanor, va donar per finalitzada la 17 festa de la cançó de Muntanya.