FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Activitats

Xerrada tècnica: primers auxilis a la muntanya

PRESENTACIÓ
Amb aquest curs de primers auxilis per a muntanyencs es pretén donar a conèixer les nocions bàsiques per tal d’assistir de forma immediata i segura a l’accidentat en els llocs dels fets, repassant l’execució dels primers auxilis, fent una valoració primària i també una secundària, passos previs a l’arribada de l’assistència sanitària. Els assistents també aprendran a avaluar i diagnosticar algunes de les malalties de muntanya més comunes com pot ser la hipotèrmia, el mal d’altura, la síndrome de l’arnès, i realitzaran pràctiques de RCP i d’embenats.
Imparteix la xerrada: Erola Bisquert, infermera assistencial
Durada: 2 h – 2:30 h
Lloc: Unió Excursionista Vic
Preu: 15 €
Places disponibles: 15
Mínim d’inscrits necessaris: 5

INSCRIPCIONS
Inscriure’s a través del web www.unioexcursionistavic.org seguint els passos indicats i efectuant el pagament electrònic amb targeta, fins que s’arribi al màxim de places disponibles o bé fins a la data límit: dimarts 25 d’abril de 2023.
També us podeu inscriure personalment a la secretaria de l’entitat on caldrà fer el pagament amb efectiu o targeta per formalitzar la inscripció.
Les places s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció/pagament.

Unió Excursionista de Vic
“Casa Galadies” C/ Riera 22, Vic
938855120
Mail: escola@unioexcursionistavic.org
www.unioexcursionistavic.org