FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Activitats

FORMACIÓ: INICIACIÓ A L’ALTA MUNTANYA AMB NEU

Presentació

Per realitzar activitats en alta muntanya cal fer una ampliació dels nostres coneixements com a muntanyencs i excursionistes per tal d’adaptar-nos a la presencia de la neu, el glaç i els terrenys mixtes (roca – neu – glaç), tant en l’aspecte del material necessari, com de les tècniques de progressió i seguretat i de la logística i tàctica per a afrontar les ascensions.

Objectius didàctics:
Ús correcte del material de seguretat (piolet, grampons, corda, etc)
Tècniques de progressió per pendents de fins a 40º
Tècniques d’auto-detenció (en solitari i encordats)
Planificació de les ascensions
Exemples d’ascensions que s’haurien de poder fer amb seguretat un cop acabada la formació: Monte Perdido, Posets per les “vies normals”.

Cal tenir un nivell esportiu mínim, bona condició física i experiència en excursionisme.

Normes del taller:

La pràctica dels esports de muntanya i entre ells les ascensions de muntanya a l´hivern, comporten l’assumpció del risc a patir accidents, en tant que són activitats que intrínsecament comporten situacions de perill. Les pràctiques que es realitzen en aquesta formació no estan exemptes d’aquesta perillositat. El participant, amb la seva inscripció, assumeix aquesta realitat.
Cal tenir l’assegurança esportiva de la FEEC 2021 tipus C. Si no es disposa cal fer una assegurança per a l’activitat (veure drets inscripció).
La direcció del curs, tindrà la possibilitat de variar el programa previst, si les condicions climatològiques ho aconsellen.
El Director es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o per no complir les normes.
Els viatges, àpats i pernoctes aniran per compte de l’alumne.
Ràtio 1 instructor / 6 alumnes.
Material que cal portar

Roba adient per a la practica de les ascensions a l’alta muntanya. Botes amb tractament hidròfug, paraneus.

Es donaran més explicacions sobre els materials a la primera xerrada, si no es disposen, l’Escola de Cordada facilita alguns dels materials (sense càrrec).

PROGRAMA:

14 de desembre, 19,30h: Xerrada sobre el material i equip. Lloc: per videoconferència.

PRÀCTIQUES

Dies 18 + 19 de desembre

Lloc: a determinar en funció a la meteo i la neu, preferentment Berguedà

Preu inscripció:

Alumne amb llicència federativa anual FEEC: 70€
Alumne sense llicència federativa anual FEEC: 80€
No federats: + 7,40€ per a l’assegurança
Inclou: organització, guia-instructor i part del material tècnic.

No inclou: despeses de transport, allotjament i alimentació personals, i s’ha de pagar entre les persones inscrites les despeses de transport, allotjament i alimentació del guia-instructor. (10€ màxim)

Inscripció:

Fins a exhaurir places (les places s’adjudiquen per ordre de pagament)

Forma: Per telèfon: 688 92 03 77 o correu electrònic + ingrés al compte corrent de l’entitat.

Direcció del curs: Josep Escruela, tècnic d’alta muntanya