FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Cordada
Foto: Cordada

Agenda / Activitats

Formació: curs d’alta muntanya amb neu (subvencionat)

Per a realitzar activitats en alta muntanya cal fer una ampliació dels nostres coneixements com a muntanyencs i excursionistes per tal d’adaptar-nos a la presència de la neu, el glaç i els terrenys mixtos (roca-neu-glaç), tant en l’aspecte del material necessari, com de les tècniques de progressió i seguretat i de la logística i tàctica per a afrontar les ascensions.

En aquesta formació s’apliquen les subvencions anuals rebudes per l’Escola de Muntanya.

Objectius didàctics

Equipament i materials adients.
Ús correcte del material de seguretat (piolet, grampons, corda, etc.).
Tècniques de progressió per pendents de fins a 40°.
Tècniques d’autodetenció (en solitari i encordats).
Exemples d’ascensions que s’haurien de poder fer amb seguretat un cop acabada la formació: Monte Perdido, Posets per les “vies normals”.

Nivell esportiu mínim

Bona condició física. Experiència en excursionisme.

Normes del curs

La pràctica dels esports de muntanya i, entre ells, les ascensions de muntanya a l’hivern, comporten l’assumpció del risc a patir accidents, en tant que són activitats que intrínsecament comporten situacions de perill. Les pràctiques que es realitzen en aquesta formació no estan exemptes d’aquesta perillositat. El participant, amb la seva inscripció, assumeix aquesta realitat. Cal tenir l’assegurança esportiva de la FEEC 2023 tipus C o similar. Si no es disposa, cal fer una assegurança per a l’activitat (veure drets inscripció). La direcció del curs tindrà la possibilitat de variar el programa previst, si les condicions climatològiques ho aconsellen. El director es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o per no complir les normes. Els viatges, àpats i pernoctes aniran per compte de l’alumne.

Ràtio 1 instructor / 5 alumnes.

Material que cal portar

Roba adient per a la pràctica de les ascensions a l’alta muntanya. Botes amb tractament hidròfug, paraneus.

Es donaran més explicacions sobre els materials a la primera xerrada. Si no se’n disposen, l’Escola de Cordada facilita la majoria dels materials.

Programa

8 de gener. Xerrada per videoconferència (Skype): material i equip, de 20 a 21 h.

Dies 13 i 14 de gener: Pràctiques. Lloc: a determinar en funció de la meteorologia i la neu, preferentment Berguedà/Cerdanya.

Preu inscripció

Persones sòcies: 87,50 €

No sòcies: 97,50 €

No federats, sumeu 7,40 € per a l’assegurança (si no disposeu d’assegurança d’accidents).

Inclou: organització i guia de Cordada, i part del material tècnic necessari.

No inclou: despeses de transport, allotjament i alimentació personals ni les del guia-instructor.

Places màximes: 5

Període d’inscripció: fins a exhaurir places (les places s’adjudiquen per ordre de pagament).

Per telèfon/whatsapp al 688 92 03 77 o correu electrònic a secretaria@cordada.org i ingrés al compte corrent de l’entitat.

Direcció del curs

Josep Escruela, tècnic d’alta muntanya.